Till undermeny Karta Kontakt

Luft och ventilation, buller

Ventilationen ska vara dimensionerad i förhållande till antalet elever och personal. En obligatorisk ventilationskontroll ska göras vart tredje år av en behörig kontrollant.

Bullerdämpande material, till exempel akustikplattor i taket, bör vara installerade i matsalar, lekrum, samlingslokaler.

 

  • Senast uppdaterad 9 jan 2015