Till undermeny Karta Kontakt

Trygghet och säkerhet

"Alla förskolor och skolor är skyldiga att bedriva ett aktivt arbete för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. "
(Skollagen 6 kap.)

Miljön inom förskolan och skolan skall präglas av trygghet. Alla som vistas i förskolan och skolan ska känna trygghet och trivsel, samt uppleva ett klimat som skapar tilltro och harmoni.

Kränkande behandling, diskriminering, trakasserier, mobbning är oacceptabelt och skall förebyggas. Om incidenter inträffar skall dessa tas om hand och åtgärdas.


  • Senast uppdaterad 29 apr 2019