Till undermeny Karta Kontakt

KomVux - kommunal vuxenutbildning

KomVux består av både grundläggande (som motsvarar grundskolan) och gymnasial vuxenutbildning. Inom KomVux erbjuder vi distans-studier via Hermods.

Grundläggande vuxenutbildning, Grundvux

Den grundläggande vuxenutbildningen motsvarar den nioåriga grundskolan men innehållet och studieupplägget är anpassat för vuxna. Den ska ge vuxna ”sådana kunskaper och färdigheter som de behöver för att kunna delta i samhälls- och arbetsliv. Den ska också syfta till att möjliggöra fortsatta studier” (Skollagen 11 kap. 2 §).

Du är behörig att delta i grundvux från och med hösten det år du fyller 20 år. Du behöver även vara folkbokförd i Knivsta kommun.

Dina förkunskaper avgör på vilken nivå du ska börja. Alla ämnen delas upp i kurser och du kan studera olika kurser på olika nivåer beroende på vad du behöver och kan sedan tidigare. Du kan även läsa kurser på gymnasienivå samtidigt.

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning motsvarar ungdomsgymnasiet men innehåll och studieupplägg är anpassat till vuxna. Komvux är kursutformad med samma kursplaner och betygskriterier som ungdomsgymnasiet och syftar till att ge vuxna kunskaper och färdigheter som motsvarar ungdomsgymnasieutbildningen (Skollagen 11 kap. 2§).

Du är behörig att delta i komvux från och med hösten det år du fyller 20 år eller tidigare om du har ett slutbetyg från gymnasiet. Du behöver även vara folkbokförd i Knivsta kommun.

Distans-studier

Du som studerande kan välja på hela kursutbudet för Hermods. Studierna sker hemifrån och du får dina uppdrag via Novo som är Hermods studerandeplattform. Heltidsstudier innebär 20 poäng/vecka. Behöver du hjälp med din planering eller om du vill göra en längre studieplan kontakta studie- och yrkesvägledaren på vuxenutbildningen. Kursstart är alltid en måndag och kursslut fredag.

Skriv ut ansökningsblanketten här intill, se till att fylla alla fält så din ansökan är komplett. Du måste alltid bifoga betygskopior.

Datum för aktuella kursstarter hittar du på första sidan. Tänk på att skicka in din ansökan innan sista ansökningsdag. Ansökan skickas till Vuxenutbildningen, Knivsta kommun, 741 75 KNIVSTA. Antagningsbesked kommer via post ca 2 veckor efter sista ansökningsdatum.

Kontakt

E-post:vuxenutbildning@knivsta.se

Telefon kontaktcenter: 018-34 70 00
  • Senast uppdaterad 6 apr 2018