Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Gång- och cykelvägsarbeten utmed Forsbyvägen

Ett större projekt med olika åtgärder för gång och cykel pågår längs med Forsbyvägen. Under sommaren kommer gång- och cykelvägen från Margaretavägen till Segerstavägen att breddas. Vid vissa korsningar blir gång- och cykelvägen prioriterad, det vill säga trottoarkanterna försvinner och vägbanan höjs upp till gång- och cykelvägens nivå.

Från Margaretavägen fram till Segerstavägen breddas den befintliga gång- och cykelvägen med en halv meter och blir nu tre meter bred.

Vid vägkorsningarna längs med sträckan blir den breddade gång- och cykelbanan prioriterad, det vill säga får en upphöjd bana för cyklisterna som blir ett fartgupp för bilister.

Det här händer hösten 2022

Mellan Södervägen och Särstavägen, vid Thunmanskolan breddas gång- och cykelvägen till tre meter. Detta för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Gång- och cykelvägen ska också breddas till tre meter mellan Särstavägen och ner mot centrum.

Den befintliga bussplatsen vid Hälsohuset flyttar till en plats mellan Hälsohuset och Gästgivarvägen.

De befintliga "bussguppen" på sträckan ersätts med farthinder som placeras över hela vägbanans bredd.

Om vägarbetet

Knivsta kommun utför trafiksäkerhetshöjande arbeten för gående och cyklister längs med Forsbyvägen. Gång- och cykelvägen breddas.

Vid vissa vägkorsningar blir cykelvägarna prioriterade - det vill säga de höjs upp till gång- och cykelvägens nivå. Cyklister behöver inte åka upp- och nedför trottoarkanter, bilister får åka över ett litet "fartgupp" och det blir tydligt att gående och cyklister prioriteras.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 augusti 2022