Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Frågor och svar om vägbygget på Gredelbyleden

Här kan du ta del av frågor och svar om Gredelbyleden. Hittar du inte svaret på din fråga? Hör av dig till Gatuenheten, tel 018-34 70 00.

På västra sidan om järnvägen i det nya området som heter Centrala Ängby kommer det byggas nya bostäder. I samband med det byggs Gredelbyleden om så att det blir gång- och cykelbanor, planteringar och parkeringsfickor på sträckan.

När arbetet är klart kommer Gredelbyleden bli mer av en stadsgata. Det betyder att gatan kantas av hus. Framför husen kommer det ligga gång- och cykelbanor, gatan får planteringar och parkeringsfickor som avgränsar gång- och cykelbanorna från körfälten där biltrafiken ska passera.

De stora arbetena som påverkar trafiken på Gredelbyleden är planerade att vara klara under kommande vinter (2021/2022).

En del arbeten vid sidan av gatan kommer dock inte vara klara. Delar av gång- och cykelbanorna kan inte byggas färdigt innan husen intill gatan är färdiga. Vissa störningar för trafiken kan alltså komma att bli aktuella framöver.

Den nya gatan som byggs nu kommer vara totalt sett bredare än den gamla Gredelbyleden, men själva körbanan för biltrafik smalnas av från cirka 9 meter till 7 meter. Vägområdet kantas av hinder i form av berg, den befintliga bullervallen, husbyggen och slänten ner mot järnvägen.

Under arbetet har både schakt och sprängning utförts för att ge plats åt den nya bredare vägen, men mer yta har inte gått att nyttja. När sedan den nya vägen byggs görs det med en sida i taget och då kantstenen på andra och sista sidan av vägen ska sättas kan bara ett körfält förbi arbetsplatsen användas för trafik.

Räddningsfordon har rätt att påkalla fri väg under utryckning och andra trafikanter har då skyldighet att lämna fri väg. När framkomligheten begränsas förbi ett vägarbete kan köer uppstå på samma sätt som det kan uppstå i rusningstrafik vid olyckor.

Samarbete mellan trafikanter och möjlighet för räddningstjänst att till exempel köra genom avstängt område skapar en framkomlighet.

Uppbyggnaden av den nya vägen sker i flera steg. Under ett vägarbete leds trafiken ofta över ytor som inte är färdiga utan består av grus innan slutjustering och asfaltering.

Entreprenören justerar kontinuerligt ytorna för att hålla dem så släta som möjligt. Men både passerande trafik och byggtrafiken i sig sliter på grusytorna. När man passerar ett vägarbete måste man alltid räkna med att vägen kan vara både ojämn och att hinder kan finnas.

När hastigheten sänks från 60 till 40 kilometer i timmen på den del av Gredelbyleden som passerar Centrala Ängby kommer den fortsätta vara huvudväg genom Knivsta. Hastigheten sjunker på sträckan, men kapaciteten påverkas litet.

Under det förberedande arbetet med detaljplanen har kapacitetsberäkningar gjorts för att säkerställa att sänkningen är möjlig att genomföra.

I ett framtida växande Knivsta ökar trafiken.

Knivsta kommun samarbetar tillsammans med Uppsala kommun, Region Uppsala och Trafikverket i en så kallad åtgärdsvalstudie för att utreda vilken påverkan ett utbyggt Knivsta och Södra staden i Uppsala får på trafiken, både lokalt men också regionalt.

I det arbetet identifieras brister och behov som kommer kunna uppstå och vilka åtgärder som kommer att behövas för att trafik och kommunikationer ska fungera.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 15 september 2021