Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Om projekt Gredelbyleden

Här kan du läsa om varför Gredelbyleden byggs om och hur det ska se ut när det är klart.

På västra sidan om järnvägen i det nya området som heter Centrala Ängby kommer det byggas nya bostäder. I samband med det byggs Gredelbyleden om så att det blir gång- och cykelbanor, planteringar och parkeringsfickor på sträckan.

När arbetet är klart kommer Gredelbyleden bli mer av en stadsgata. Det betyder att gatan kantas av hus. Framför husen kommer det ligga gång- och cykelbanor, gatan får planteringar och parkeringsfickor som avgränsar gång- och cykelbanorna från körfälten där biltrafiken ska passera.

Att Gredelbyleden görs om till stadsgata betyder att staden växer ihop med gaturummet, med en mjukare övergång mellan gaturum och kvarter. Gredelbyleden kommer fortsatt att vara en viktig huvudgata genom Knivsta men med något lägre hastighet.

De stora arbetena som påverkar trafiken på Gredelbyleden är planerade att vara klara under kommande vinter. En del arbeten vid sidan av gatan kommer dock inte vara klara. Delar av gång- och cykelbanorna kan inte byggas färdigt innan husen intill gatan är färdiga. Vissa störningar för trafiken kan alltså komma att bli aktuella framöver.

Att göra en stadsgata av leden sker i enlighet med förslaget till transportplan, som anger att transport- och bebyggelseplaneringen ska samordnas.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 15 september 2021