Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Korsningen Centralvägen/Staffansvägen: Nya dagvattenbrunnar och ny asfaltsbeläggning intill blivande cykelparkeringen

3 november 2022

Just nu händer det mycket i korsningen Centralvägen/Staffansvägen i centrala Knivsta. Det grävs för att byta dagvattenbrunnar på södra sidan om kommunhuset och förbereds för att färdigställa korsningen med ny asfalt. Arbetena beräknas vara klara under vecka 46. Parallellt uppförs den nya cykelparkeringen som beräknas invigas i november. Vi beklagar att framkomligheten är påverkad.

Arbetet med asfalteringen av korsningen är en del i ett större vägarbetsprojekt längs med Centralvägen, som bland annat får en bredare gång- och cykelväg från kommunhuset till Särstavägen, nya parkeringsplatser i korsningen Apoteksvägen/Centralvägen och ett utökat gångfartsområde.

Parallellt fortsätter den nya cykelparkeringen att växa fram. Den får tak, belysning och plats för cirka 170 cyklar.

Se mer information om den nya cykelparkeringen

Se mer information om vägprojektet utmed Centralvägen

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 3 november 2022