Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Lustigkullagatan/Norra Alängsvägen

Vägarbeten pågår längs med Lustigkullagatan och Norra Alängsvägen, nära Adolfsbergsskolan i norra Alsike. Arbetet är en del i detaljplanearbetet för Alsike Nord etapp 2 b, som möjliggör för skol- och idrottsanläggning, parkmark och viss bostadsbebyggelse. Första skedet av arbetet beräknas stå klart hösten 2022.

Vägarbetet just nu

Del av Norra Alängsvägen är avstängd för fordonstrafik. Fordon kan med viss omledning färdas på Lustigkullagatan.

Gående och cyklister kan passera på Lustigkullagatan, se markering i blått på kartan nedan.Just nu går det inte att nå stigen mot Källbacken.

Se karta över hur vägarbetet påverkas just nu Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Karta över vägarbetet Lustigkullagatan/Alängsvägen

Om vägarbetet

Längs med sträckan blir det en gata för fordonstrafik, med belyst gång- och cykelväg samt grönyta med trädplanteringar.

Gata, gång- och cykelväg samt belysning, i ett skede ett-utförande, beräknas preliminärt stå klar hösten 2022.

I skede 1 byggs gatan samt gång- och cykelväg. Alla ledningar läggs. Arbetet delas upp så att kvartersmarken ska kunna byggas utan att en färdig gata ska förstöras. I skede 2 färdigställs gatan med bland annat kantsten, ett lager asfalt och planteringar.

Så här ska det se ut när det är klart

Beskrivade karta över var planteringar, gata och cykelväg ska finnas

Del i arbetet med detaljplaneområdet Alsike Nord etapp 2 b

Kommunens vägarbeten längs med Lustigkullagatan/Norra Alängsvägen är del i arbetet med hela detaljplaneområdet Alsike Nord etapp 2 b, med flera aktörer inblandade.

Detaljplanen möjliggör för skol- och idrottsanläggning, parkmark och viss bostadsbebyggelse.

Se detaljplanen för Alsike Nord etapp 2 b

Om projektet

Vad händer på Lustigkullagatan/Norra Alängsvägen?

Kommunen bygger om den nuvarande grusvägen mellan Adolfsbergsskolan och del av den smalare Norra Alängsvägen till breddad gata med gång- och cykelväg samt belysning. Även gräsytor och trädplantering ingår i projektet. På samma gång anläggs vatten och avlopp.

Vilka bygger?

Knivsta kommun bygger gata, gång- och cykelväg samt planteringar. Roslagsvatten anlägger vatten och avlopp.

Tidplan

Arbetet sker i etapper. Skede 1 med gata, gång- och cykelväg samt belysning förväntas stå klart under hösten 2022. Skede 2 omfattar bland annat plantering och grönytor.


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 2 september 2022