Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Margaretavägen

Ett större vägprojekt genomförs vid Margaretavägen, med flera aktörer inblandade. Knivsta kommun asfalterar vägen för fordonstrafik, anlägger grönytor och bygger ny gång- och cykelväg.

Karta över arbetena längs med Margaretavägen

Nu pågår ett större vägarbete på och omkring Margaretavägen vid Margarethaskolan och nya bostads- och verksamhetsområdet Walloxen.

Den tidigare grusvägen görs om till en asfalterad väg, med gång- och cykelväg, belysning och grönområde. Syftet med arbetet är bland annat att göra vägen säkrare och tryggare nu när fler personer bor och verkar i området.

Arbete med att rusta upp parken pågår. Den kommer vara klar i höst. Stängsel, stolpar, brunnar och mindre buskar som inte mår bra tas bort.

Grusgångar kommer att anläggas från gång- och cykelvägen och parkeringen och ansluts i mitten av parken i form av en cirkel. I cirkeln kommer det placeras sittgrupper för folk att kunna mötas.

Längs med gång- och cykelvägen planteras träd. Ny gräsmatta kommer att anläggas på hela ytan. Lökar och smultron kommer att planteras runt några träd och buskar.

Del i arbetet med Walloxen

Kommunens vägarbeten längs med Margaretavägen är del i arbetet med hela området Walloxen, med flera aktörer inblandade.

Här har Sisyfosgruppen uppfört nya Margarethaskolan, med förskola och skola, samt flerbostadshus och radhus. Området har också plats för verksamheter. Roslagsvatten bygger nya VA-ledningar som kopplas till gamla och nya fastigheter.

Ta del av samlad information om området Walloxen

Om projektet

Vad händer på Margaretavägen?

Kommunen bygger om vägen som har blivit kommunal i och med detaljplanen Margarethahemmet vunnit laga kraft. Även Roslagsvatten bygger nya VA-ledningar som kopplas till gamla och nya fastigheter.

Vilka bygger?

Knivsta kommun och Roslagsvatten bygger väg och VA. Sisyfosgruppen bygger skola och bostäder på området.

Tidplan

Vägarbetet förväntas stå klart i juni 2022. Parken kommer att upprustas under 2022.

Se detaljplan Margarethahemmet

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 augusti 2022