Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Morängatan/detaljplan Lilla Brännkärr

Nu uppförs området för detaljplan Lilla Brännkärr intill Morängatan/Brunnbygatan i norra Alsike. Knivsta kommun bygger gång- och cykelvägar, parkeringsfickor, planterar träd samt anlägger en grusstig genom skogen. Roslagsvatten bygger vatten- och avloppsanläggning.

Se illustration över arbetena i Lilla Brännkärr

Bild över trafikpåverkan just nu

Om vägarbetet

Nu uppförs området för detaljplan Lilla Brännkärr intill Morängatan/Brunnbygatan i norra Alsike.

Arbetet sker under 2022 och beräknas vara klart till vintern 2022-2023. Under året sker arbeten för nytt vatten och avlopp samt övriga ledningar. Roslagsvatten bygger vatten- och avloppsanläggning.

Längs med Brunnbyvägen, Morängatan och Skogsgläntevägen anläggs gång- och cykelbanor. Del av Stenbrottsgatan och norra sidan av Morängatan får trottoar. Det anläggs också en del parkeringsfickor.

Nu finns en ny gång- och cykelbana samt en stig genom skogen mellan Morängatan och Skogsgläntevägen.

Under året kommer också nya planteringar på plats, det utförs kantstensättning och asfateras på både gator och gång- och cykelbanor.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 9 december 2022