Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Ny cirkulationsplats Gredelbyleden

Under 2020 byggs en ny cirkulationsplats på Gredelbyleden med anslutning mot Boängsvägen och Kölängsvägen. Arbetet beräknas pågå under hela 2020.

Syftet med bygget av cirkulationsplatsen är att öka trafiksäkerheten för alla trafikanter och att ge möjlighet att bygga en bättre busshållplats än den som tidigare har funnits på Kölängssidan av Gredelbyleden.

Arbetet påbörjades vecka 11 och kommer att pågå under hela 2020.

Det är Peab Anläggning AB som utför arbetet åt kommunen. Byggnationen genomförs etappvis. Den första etappen var Boängsvägens anslutning på grund av den nya förskola som har byggts och som startade sin verksamhet till hösten 2020.

Arbetet går under hösten in i andra etappen. Fram till oktober har mycket av arbetet till stor del kunnat genomföras utanför befintliga gator med mindre störningar. I kommande etapp kommer den sista delen byggas som ligger där Gredelbyleden går idag. Det innebär att trafiken nu kommer behöva ledas via den nya delen av cirkulationen. Störningarna för trafiken blir därmed större under slutskedet innan hela cirkulationsplatsen tas i drift. Dessa arbeten beräknas vara klara före årsskiftet.

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 9 oktober 2020