Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Ny gång- och cykelväg längs Högåsvägen

Nu pågår projektet med att bygga en gång- och cykelväg längs med Högåsvägen.

Utmed Högåsvägen mellan Skogsbrynsvägen och Gredelbyleden har den befintliga trottoaren nu breddats till en gång- och cykelväg.

Vid anslutande vägar är cykelvägen så kallat prioriterad - det vill säga vägen för fordonstrafik höjs upp till gång- och cykelvägens nivå precis vid korsningen. Det höjer trafiksäkerheten eftersom cyklister behöver inte åka upp- och nedför trottoarkanter och det lilla fartguppet gör det tydligt att gående och cyklister prioriteras.

På denna sträcka kommer även gatubelysningen att bytas ut och förtätas. Under tiden arbetet pågår kommer gatubelysningen här att vara släckt samt även på angränsande gator, Skogsbrynsvägen, Vinkelvägen och Sme-jerkers väg.

Tack för er förståelse och tålamod!

Kartskiss gång- och cykelväg utmed Högåsvägen

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 augusti 2022