Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Nya Lustigkullagatan/Norra Alängsvägen

En ny asfalterad gata för fordonstrafik med gång- och cykelväg har anlagts längs med Lustigkullagatan och Norra Alängsvägen, nära Adolfsbergsskolan i norra Alsike. Gatan förbi Adolfsbergshallen är fullt färdig medan resterande del färdigställs senare i ett skede 2, då bland annat kantsten, ett lager asfalt och fler planteringar med gräs och träd utförs.

Så här ska det se ut när det är klart

Beskrivade karta över var planteringar, gata och cykelväg ska finnas

Del i arbetet med detaljplaneområdet Alsike Nord etapp 2 b

Kommunens vägarbeten längs med Lustigkullagatan/Norra Alängsvägen är del i arbetet med hela detaljplaneområdet Alsike Nord etapp 2 b, med flera aktörer inblandade.

Detaljplanen möjliggör för skol- och idrottsanläggning, parkmark och viss bostadsbebyggelse.

Se detaljplanen för Alsike Nord etapp 2 b

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 26 januari 2023