Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Parkeringsregler i Alsike

Datumparkering gäller i Alsike tätort.

Datumparkering gäller i Alsike tätort.

Datumparkering betyder att det är förbjudet att parkera på gatusidan med jämna husnummer vid jämna datum.

Det är förbjudet att parkera på gatusidan med udda husnummer under udda dagar.

Parkeringsförbudet gäller under veckans alla dagar måndag till söndag, mellan midnatt klockan 00:00 till och med klockan 17:00.

Parkeringsförbud inom följande områden

Parkeringsförbudet gäller inom följande område i Alsike: Östra och västra sidan av Brunnbyvägen, från korsningen med Åsgatan i söder till Björkkällevägen i norr. Förbudet gäller de kommunala gatorna. Förbudet gäller inte på gator som är enskilda vägar eller ligger på samfälligheter.

Viktigt med framkomlighet på gatorna

Bakgrunden till beslutet att införa datumparkering är att flera av gatorna i Alsike är smala och i vissa delar av Alsike har antalet parkerade bilar ökat betydligt. Genom att införa datumparkering går det att undvika att bilar dubbelparkeras.

Det är viktigt att både räddningstjänst och transporter har en framkomlig väg, de nya bestämmelserna möjliggör detta.

Även Knivsta kommuns gatuenhet får lättare att planera och genomföra underhåll av gatorna när den ena sidan av gatorna är fri från parkerade bilar, ett exempel på underhåll är snöröjning under vinterhalvåret.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 mars 2023