Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Röjning längs gång- och cykelvägar

Under hösten pågår en stor insats för förbättrad trygghet och säkerhet på gång- och cykelvägar. Grävmaskin med timmerkärra röjer sly och träd.

2021-09-23

Under hela hösten pågår en större insats för att skapa säkerhet och trygghet på gång- och cykelvägar i Knivsta kommun. Gatuenheten röjer bort sly, buskar och de träd som är i dåligt skick längs med gång- och cykelvägar i hela Knivsta kommun. Vi ber cyklister och fotgängare att vara försiktiga i närheten av arbetsmaskinerna och gärna välja annan väg vid röjning.

Med gallringsarbetet blir sikten bättre för både cyklister och fotgängare, på samma gång som dagsljus och belysning når fram bättre.

Gallringen inleds på gång- och cykelvägarna i Östra och Västra Ängby och fortsätter längs med delar av Kölängsvägen. Utmed Brunnbyvägen kommer hela sträckan mellan Gredelbyleden och Åsgatan att röjas.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 23 september 2021