Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Vägarbeten på södra delen Centralvägen hösten-vintern 2022-2023

Under våren 2023 sker en rad trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs med Centralvägen, med bland annat bredare gång- och cykelväg från kommunhuset till Särstavägen, nya parkeringsplatser i korsningen Apoteksvägen/Centralvägen och ett utökat gångfartsområde. Vägarbetena kan periodvis påverka fordonstrafiken. Arbetena beräknas vara klara till vintern.

I vägprojektet ingår bland annat en ny och bredare gång- och cykelväg från kommunhuset (korsningen Staffansvägen/Centralvägen) till Särstavägen. Vid korsningen Apoteksvägen blir cykelvägen så kallat prioriterad, det vill säga höjs upp till vägbanans nivå och blir som ett litet ”fartgupp” för bilister.

Hela södra delen av Centralvägen, från Staffansvägen och kommunhuset till Särstavägen, får ny belysning.

Parkeringen vid Apoteksvägen byggs om och kommer då att ge plats för fler bilar.

Gångfartsområdet vid kommunhuset kommer också att förlängas en bit söderut på Centralvägen.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 26 januari 2023