Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Snöröjning och halkbekämpning

När snön kommer står kommunens entreprenörer redo för att röja snö och halkbekämpa på kommunala gator, vägar och offentliga platser. Här kan du läsa mer om snöröjning och halkbekämpning samt och ta del av frågor och svar.

Snöröjning av gator och andra offentliga platser som kommunen ansvarar för sköts genom externa entreprenörer.

I våra tätorter finns även kvartersgator som sköts av enskilda väghållare.

I övriga kommunen är Trafikverket väghållare för Europa-, riks- och länsvägar. Det finns också ett flertal enskilda väghållare som sköter det mindre vägnätet.

Så snöröjer vi

Gång- och cykelbanor, trappor samt de större huvudgatorna prioriteras, vilket betyder att bostadsgator blir färdiga sist. Alla gator ska dock vara åtgärdade senast åtta timmar efter att snöröjningspersonalen kallats in. Vid ihållande snöfall kan det dock dröja flera dygn innan all kompletterande snöröjning, isrivning och halkbekämpning är klar. Kommunens standard på vinterväghållningen finns beskriven i kommunens kvalitetsdeklarationer.

Kvalitetsdeklaration för gatuskötsel Pdf, 330 kB, öppnas i nytt fönster.

Så halkbekämpar vi

För att minska halkrisken använder sig kommunen i allt större utsträckning av bergkrossmaterial. Av miljöskäl används salt endast på de högtrafikerade vägarna, vid busshållplatser samt vid besvärlig halka. Trafikanter uppmanas att ta hänsyn till väglaget, hålla rätt avstånd och hastighet.

Läs mer om hur kommunen halkbekämpar i våra frågor och svar

Fastighetsägare är inte skyldiga att snöröja och halkbekämpa

Som fastighetsägare är du inte skyldig att snöröja och halkbekämpa gångbanor vid din egen fastighetsgräns. Beslutet togs i Samhällsutvecklingsnämnden den 22 augusti 2016. Du kan underlätta arbetet för vår snöröjningsentreprenör genom att undvika att parkera längs med gatan intill gångbanan då det pågår snöröjning.

Tidigare år, när fastighetsägaren själv var skyldig till att halkbekämpa gångbanor, försåg kommunen medborgarna med sand vid specifika sandupplag. Nu tillhandahåller kommunen inte längre sand. De sandupplag som idag finns på flera ställen i kommunen tillhör entreprenören och är avsedda för deras uppdrag.

Tänk på sophämtarens arbetsmiljö - snöröj vid dina sopkärl

Glöm inte att snöröja och halkbekämpa vid dina sopkärl. Det är även viktigt att kärlets handtag står i dragriktningen på hämtningsdagen, i annat fall finns det risk för att sophämtningen uteblir.

Gå till sida för avfall och återvinning

Du som är bilägare kan underlätta

Kommunen ber alla att respektera gällande och tillfälliga parkeringsförbud i samband med snöröjning. Underlätta arbetet genom att undvika att parkera längs med gatan då det pågår snöröjning. Parkera inte bilen på samma ställe längre än det är tillåtet.

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 22 december 2022