Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Frågor och svar om snöröjning och halkbekämpning

Här har vi samlat frågor och svar för dig som vill veta mer om hur kommunen snöröjer och halkbekämpar.

På vilka vägar sköter kommunen snöröjningen?

Kommunen är väghållare för cirka 50 kilometer gator och vägar samt 30 kilometer gång- och cykelvägar i Knivsta tätort och Alsike. Där sköter vi snöröjning och halkbekämpning.

Inom området finns det också kvartersgator som sköts av enskilda väghållare.

I övriga kommunen är Trafikverket väghållare för E4 samt riks- och länsvägar. Det finns också ett flertal enskilda väghållare för det mindre vägnätet.

Vem snöröjer?

Kommunens upphandlade ramavtalsentreprenör Knivsta grävmaskiner AB.

Vilka maskiner används för snöröjningen?

  • 4 redskapsbärare med snöblad och sandspridare.
  • 5 traktorer med snöblad och sandspridare.
  • 2 lastmaskiner med snöblad, snöskopa, snöslunga, isrivare.
  • 1 grävlastare med snöblad, snöskopa, och grävagregat.
  • 2 lätta lastbilar med salt-/sandspridare
  • 1 lastbil för transporter av halkstopp.
  • 2 hjulburna grävmaskiner som kan användas vid rengöring av busshållplatser mer mera

Vilka vägar och områden prioriterar snöröjarna?

Gång- och cykelbanor, trappor samt de större huvudgatorna prioriteras, vilket betyder att bostadsgator blir färdiga sist. Alla gator ska dock vara åtgärdade senast åtta timmar efter att snöröjningspersonalen kallats in.

Vid ihållande snöfall kan det dock dröja flera dygn innan all kompletterande snöröjning, isrivning och halkbekämpning är klar.

Hur halkbekämpar kommunen?

För att minska halkrisken använder vi oss främst av kubiserat bergkross 0-6. Detta material används på gång- och cykelvägar, cykelparkeringar, trottoarer, trappor och torgytor samt bostadsgator.

På de högtrafikerade vägarna använder vi främst torrsalt. Där fungerar inte bergkross eftersom hastigheterna ofta är högre och det kan bli risk för stenskott.

När det är riktigt kallt fungerar inte torrsalt, det vill säga vid temperaturer lägre än 7-8 minusgrader. Då behöver vi använda bergkross istället, även på de högtrafikerade vägarna. Vi använder det då sparsamt och på särskilt utsatta platser, som vid besvärliga backar, på cirkulationsplatser och vid busshållplatser.

Halkbekämpning är inte alldeles enkelt. På gator med mycket trafik försvinner salt och grus väldigt fort och det blir halt igen. Du som fordonsförare behöver därför alltid anpassa hastigheten efter rådande väglag.

Det går att använda så kallad saltlake – salt med vatten i – som halkbekämpning. Saltlake har effekt även vid kallare väderlek men också negativ inverkan på miljön. Knivsta kommun har valt bort att använda saltlake av miljöskäl och använder istället i första hand bergkross och torrsalt där inget annat fungerar.

Behöver jag som är villaägare snöröja trottoaren vid mitt hus?

Sedan 2016 är du som fastighetsägare inte längre skyldiga att snöröja och halkbekämpa gångbanor vid egen fastighet.

Tidigare år, när fastighetsägaren själv var skyldig till att halkbekämpa gångbanor, försåg kommunen medborgarna med sand vid specifika sandupplag. Nu tillhandahåller kommunen inte längre sand. De sandupplag som idag finns på flera ställen i kommunen tillhör entreprenören och är avsedda för deras uppdrag.

Hur kan jag som invånare hjälpa till vid snöröjning så att arbetet går smidigt?

Du får gärna underlätta arbetet för vår entreprenör genom att undvika att parkera längs med gatan intill gångbanan när det pågår snöröjning.

Jag vill lämna synpunkter på vinterväghållningen. Hur gör jag?

Vi hoppas att du ska vara nöjd med vinterväghållningen. Hjälp oss gärna genom att rapportera eventuella missar. Gå till sidan Felanmälan gatubelysning och snöröjning och rapportera till oss.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 17 januari 2024