Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Sopning av sand och grus efter vintern

Varje år städas kommunala gator och vägar från grus efter vinterns halkbekämpning. Arbetet pågår vanligtvis under fyra till sex veckor.

Gång- och cykelvägar städas först

Gång- och cykelvägar städas först. När de är städade är det dags för trottoarer och gator. Allt grus och all sand sopas ned på gatan, och då vattnar man också för att det inte ska damma så mycket. Därefter sopas massorna upp och fraktas bort.

När själva grovsopningen och bortforslingen är gjord kan det dröja några dagar innan den så kallade finputsningen påbörjas. Under finputsningen tas de sista resterna av grus och sand bort, och bland annat kantstenar, stolpar och refuger ses över en extra gång och det sista gruset sugs bort.

Gatuenheten ber därför om tålamod om all sand och allt grus inte är helt borta efter den första sopningen - det kommer då att tas bort inom kort.

Så kan du underlätta vid sopningen

Under städperioden ber vi dig som är trafikant att vara extra uppmärksam och inte parkera på gator och vägar just där städningsarbetet äger rum. Det kommer att märkas tydligt när arbetet påbörjats i ett område. På platser där det inte är lika tydligt skyltar entreprenören med tillfälligt parkeringsförbud.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 20 december 2022