Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Se kortfattad information på andra språk eller använd
Google translate för att översätta webbplatsen

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Föreningsbidrag och stipendier

Ansökningsperioden är för närvarande stängd och kommer att öppna så fort det nya bidragssystemet är på plats.

Baskettjej

Regler och rutiner för bidrag

Knivsta kommun betalar ut 2,2 miljoner kronor i bidrag till föreningar som verkar i vår kommun. Bidraget delas ut till olika sorters föreningar, exempelvis barn- och ungdomsföreningar och pensionärsföreningar. Din förening kan också söka bidrag för kulturarrangemang.

Knivstas långsiktiga mål är att växa och ett aktivt föreningsliv är en viktig förutsättning för social hållbarhet i en växande kommun.

I linje med Knivsta kommuns vision – den moderna och kunskapsintensiva småstaden med förankring i en aktiv och levande landsbygd - har uppdaterade regler och rutiner för fritidsbidrag tagits fram.

De uppdaterade reglerna och rutinerna gör det lättare att möta det långsiktiga målet för kommunens kultur- och fritidsverksamheter: att skapa förutsättningar för barn, unga, vuxna och äldre att vara, verka och växa utifrån sina behov och förutsättningar.

Se kommunens regler och rutiner för bidragPDF (pdf, 376.7 kB)

De nya bidragsreglerna gäller från 1 januari 2020

I nära samarbete med Föreningsrådet har de nya bidragsreglerna tagits fram och ska säkerställa att bidrag betalas ut till rätt ändamål. Från 1 januari 2020 börjar nya bidragsregler gälla för de föreningar som har verksamhet i vår kommun.

När det nya bidragssystemet är på plats kommer länk att läggas upp här.

Uppleva och göra

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 9 december 2019