Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Bidrag till barn- och ungdomsföreningar

Här hittar du de stöd som kan sökas av föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet i Knivsta kommun.

Kom ihåg

Du måste alltid vara inloggad på din föreningsprofil på E-serve för att kunna ansöka om stöden. Klicka här för information om hur du registrerar dig.

Du hittar fullständiga regler för stöden i dokumentet "Regler för föreningsbidrag". Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktivitetsstödet syftar att uppmuntra aktivitet hos föreningarna. Du som ansöker om stödet kan få upp till 7 kr per bidragsberättigad deltagare för varje aktivitetstillfälle som din förening genomfört. Stödet gäller för aktiviteter som pågått under minst 60 minuter där minst 5 medlemmar (5-25 år) deltagit.

Du kan ansöka om stödet två gånger per år och ansökan gäller föregående termins genomförda aktiviteter.

  • Ansökningsperiod för HT: 15/1-25/3
  • Ansökningsperiod för VT: 1/7-25/8

Ansökningsperioderna är just nu stängda och öppnar igen 2022.

Ledarutbildningsstöd syftar till att täcka delar av föreningens kostnader förknippade med utbildning av ledare på utbildningar anordnade av riks-, region- eller distriktsorganisation alternativt lokal förening.

  • Ansökningsperiod: 15/2 - 31/10

Ansökningsperioden är just nu stängd och öppnar igen 2022.

Projekt- och lovstöd kan sökas av stödberättigad barn- och ungdomsförening som vill genomföra ett särskilt projekt.

Projektstöd ska gå utanför den ordinarie verksamheten i syfte att bredda verksamheten.

Lovstöd handlar om att ni som förening vill anordna en aktivitet för barn och unga under något av skolloven. Bidraget syftar till att stimulera utveckling, breddning och underlätta och möjliggöra prova på-verksamhet.

  • Ansökningsperiod: 15/2 - 31/10

Ansökningsperioden är just nu stängd och öppnar igen 2022.

Grundstöd kan sökas om din förening bedriver aktiviteter för barn och ungdomar mellan 5 och 25 år. Stödet är ett verksamhetsstöd som beräknas utifrån hur många bidragsberättigande medlemmar föreningen har.

  • Ansökningsperiod: 15/2 - 1/5

Ansökningsperioden är just nu stängd och öppnar igen 2022.

Nybildad förening som huvudsakligen syftar till att bedriva verksamhet för barn och unga i åldrarna 5-25 år och uppfyller punkterna under Allmänna bestämmelser är berättigade till 5 000 kr i startbidrag. 

  • Ansökningsperiod: 15/2 - 31/10

Ansökningsperioden är just nu stängd och öppnar igen 2022.

Övriga stöd

Anläggningsstöd kan sökas av stödberättigad förening som ansökt/ansöker om aktivitetsstöd för minst 10 aktiviteter föregående år. Stödformen syftar till att underlätta driften av anläggningar i föreningsregi.

  • Ansökningsperiod: 1/12 - 15/2

Ansökningsperioden är nu öppen. Klicka här för att ansöka om stödet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Underhållsstöd kan sökas av stödberättigad förening som äger eller långtidsförhyr en lokal/anläggning. Stödet kan ges för insatser i form av underhåll och fysiska förbättringar av anläggningen där föreningen själv står för minst 50 % av den totala kostnaden.  

  • Ansökningsperiod: 15/2 - 31/10

Ansökningsperioden är just nu stängd och öppnar igen 2022.

Föreningar som bedriver verksamhet inom parasport eller som strategiskt arbetar med tillgänglighet och funktionsvarierade förutsättningar har rätt till stöd från kommunen. Det finns möjlighet att både ansöka om verksamhetsbidrag och ledsagarbidrag.

  • Ansökningsperiod: 15/2 - 31/10

Ansökningsperioden är just nu stängd och öppnar igen 2022.

Frågor?


För frågor rörande idrotts- och fritidsföreningar, kontakta kommunens föreningsutvecklare Therese Burström, e-post therese.burstrom@knivsta.se.

För frågor rörande kultur- och bygdegårdsföreningar, kontakta kommunens kulturstrateg Jon Hulander, e-post jon.hulander@knivsta.se

Uppleva och göra

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 1 december 2021