Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Utveckla förening

Utveckling är en viktig del i en förenings arbete - inte minst för att hänga med i samhällets utveckling och för att vara attraktiv för medlemmar. På denna sida hittar du inspiration, tips och hjälp för att ta din förening till nästa nivå.

Utveckling är A och O

Föreningsutveckling bör vara en självklar punkt på föreningens agenda.

Utveckling kan avse många saker samt kan ske på flera sätt, med olika metoder och i varierade omfattningar. Gemensamt är att det i grund och botten handlar om att öka kvaliteten i föreningen på ett sätt som gynnar medlemmarna och dess omgivning. Att arbeta med att utveckla sin förening är på så sätt också en viktig förutsättning för att föreningen ska kunna vara, verka och växa över tid i ett föränderligt samhälle.

Text

Hållbar förening

"Hållbar förening" är nutiden & framtidens förening

Föreninglivet spelar en stor och viktig roll i Knivsta och resten av samhället, inte minst som en viktig aktör i genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Den verksamhet föreningarna bedriver samt hur den bedrivs har påverkan och betydelse för möjligheterna att på en samhällelig nivå nå dessa mål. Genom att arbeta med kvalitetssäkring och utveckling av områden som gynnar er förening kan ni därför samtidigt vara med och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Här är några exempel på viktiga utvecklingsområden för hållbara föreningar:

  • Värdegrund
  • Ledarskap
  • Trygghet och säkerhet
  • Delaktighet och integration
  • Hälsa och miljö
  • Hållbar föreningsekonomi

Under flikarna nedan finner ni tips, material och instruktioner för hur ni kan gå till väga om ni vill utveckla er förening.

wertext

Material: "Kvalitet i förening" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

- Är framtaget av Malmö Fritidsförvaltning med samarbetspartners och fungerar som en modell och underlag för de som vill utveckla sin förening. Med hjälp av materialet kan ni checka av hur ni arbetar med olika frågor samt strukturera upp en handlingsplan för att utveckla de punkter ni ännu inte jobbar med. Exempel på utvecklingspunkter är kompetens, säkerhet och demokrati.

Manual: "Säker och trygg förening" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

- Är ett certificeringsunderlag som Kalmar kommun tagit fram med RF-SISU Småland men som funkar lika bra för alla föreningar som underlag till att stämma av, få inspiration och information samt använda som checklista för att trygghetssäkra sin förening.

Kunskapsdokument: "Policy på riktigt!"  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

- Innehåller tips till föreningar kring riktlinjer och rutiner mot trakasserier,
sexuella trakasserier och repressalier.

Stöd och kunskap idrottsföreningar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

- RF-SISU har samlat info, verktyg och material för en hållbar idrott på deras hemsida. Få tips, inspiration, kunskap och hjälp att göra din idrottsförening mer hållbar.

1. Bestäm vilket område ni vill utveckla inom föreningen.

Det kan handla om en liten förändring likaväl som ett större utvecklingsarbete. Mål och ambitioner bestämmer ni själva!

2. Samla in kunskap och underlag.

T.ex. finns mallar och info om olika områden länkad på denna sida. Hjälp och stöd finns också att få av kommunen, riksorganisationer och förbund.

3. Lägg upp en plan för hur utvecklingen ska gå till.

Vad behöver göras? Hur ska detta göras? O.s.v. En plan underlättar och effektiviserar i princip alltid genomförandet!

4. Följ er plan och genomför utvecklingen.

Tiden och omfattningen av genomförandet ser mycket olika ut beroende på vilken utveckling som ska göras. Det kan t.ex. handla om att en enskild insats ska göras, att en ny policy ska tas fram eller att ett nytt arbetssätt i föreningen ska införas och prövas över tid.

5. Följ upp och utvärdera hur utvecklingsarbetet gått.

Detta kan göras vid ett eller flera tillfällen och är viktigt för att ni ska kunna avgöra om er insats lett till någon förändring inom föreningen.

Kom ihåg! Stegen i denna checklista går att göra i så liten eller stor omfattning som ni själva vill. Ta gärna kontakt med kommunen eller berörd riksorganisation så kan ni få hjälp och stöd genom hela processen.

Text

Uppleva och göra

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 9 augusti 2022