Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Fotbollsplaner

I kommunen finns ett tiotal fotbollsplaner. Konstgräsplanen driftas av kommunen medan de andra drivs av föreningslivet.

Alsike konstgräsplan

Konstgräsplanen är en 11 mot 11-plan och ligger vid sporthallen i Alsike.

Föreningsdrivna fotbollsplaner

Förutom konstgräsplanen i Alsike som kommunen sköter om, så finns det flera fotbollsplaner och idrottsplatser i kommunen i föreningsregi.

  • Brunnbyvallen (Alsike IF)

Längs med Brunnbyvägen, norr om elljusspåret mellan Knivsta och Alsike, finns en 11 mot 11-plan och en 7 mot 7-plan.

Alsike IF sköter planerna och klubbstugan som Alsike IF har uppfört. Kommunen är ansvarig för parkeringen som allmänheten också kan använda för att nå elljusspåret.

  • Stenevi IP och Furuvallen (Lagga Långhundra BK)

Lagga-Långhundra BK driver två anläggningar, Stenevi i Husby-Långhundra och Furuvallen i Marma, Lagga.

På Stenevi finns två gräsplaner och en stor grusplan, samt omklädningsrum och klubblokal. På Furuvallen finns en 11 mot 11-plan, en grusplan och omklädningsrum och klubblokal.

  • Björkvallen (Vassunda IF)

I Vassunda, Edeby har Vassunda IF en 11 mot 11-plan, med omklädningsrum och klubblokal.

  • Engvallen ochFröängen (Knivsta IK)

I centrala Knivsta har Knivsta IK två fotbollsplaner. Mer information om planerna hittar du på Knivsta IK:s hemsida.

För mer information

Uppleva och göra

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 8 november 2022