Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Överklaga bildandet av naturreservatet Ängbyskogen

Överklaga beslut för bildande av naturreservatet Ängbyskogen mellan 30 november och 21 december 2022.

Syftet med naturreservat Ängbyskogen är att bevara biologisk mångfald, vårda värdefulla naturmiljöer, erbjuda friluftsliv i området samt skydda naturmiljöer och arter. Hela området fungerar som tätortsnära natur- och friluftsområde för allmänheten och som strategiskt placerad lokal för utomhuspedagogik, bland annat för kommunens naturskola.

Genom att bilda ett naturreservat kan unika naturmiljöer bevaras och utvecklas samtidigt som delar av området görs mer tillgängliga för allmänhet och besöksnäring.

Föreskrifter, avgränsning och skötselplan finns tillgängligt på kommunens webbplats knivsta.se och i Kommunhusets reception, Centralvägen 18, Knivsta.

Kommunens reservatbeslut kan nu överklagas. Överklagan ska vara skriftligt motiverat och innehålla följande uppgifter om ärendet samt den överklagandes personuppgifter:

  • Ärendets diarienummer SUN-2022/449
  • Namn
  • Person- eller organisationsnummer
  • Adress
  • Telefonnummer (dock inte hemligt telefonnummer)
  • E-post

Överklagan ska finnas Knivsta kommun tillhanda senast den 21 december 2022 för att tas upp till prövning. De i tid inkomna överklagan behandlas av länsstyrelsen i Uppsala län.

Du kan skicka din överklagan per post eller e-post. Brevet ska vara ställt till Knivsta kommun, 74175 Knivsta.

Digital överklagan skickas via e-post till knivsta@knivsta.se. Vid frågor, kontakta Knivsta kommun via e-post eller via kommunens växel 018-34 70 00.

Ängbyskogen
Karta ängbyskogen
Uppleva och göra

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 30 november 2022