Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Fågelholkarna i Gredelby hagar, Trunsta träsk och Solhagen

I hagarna är cirka 125 holkar uppsatta för göktyta, stare, talgoxe, blåmes, entita, rödhake, svartvit flugsnappare, grå flugsnappare, trädkrypare, svartmes, talltita, koltrast, tofsmes och knipa.


Holkarna är placerade på träden i "ögonhöjd" för att de ska vara lätta att rensa och eventuellt lagas.

Entita/tofsmes/svartmesholkar är placerade cirka en meter över mark för att de arterna häckar naturligt i den höjden.

Hålen till göktyteholkarna stängs igen fram till slutet av april när göktytan kommer åter till Sverige från vintervistelsen i Afrika. Om vi inte stänger hinner andra fåglar bosätta sig i holken innan göktytan anlänt, till exempel talgoxar. Göktytans holkar är extra djupa eftersom de tillhör släktet hackspettar, de kan däremot inte hacka upp egna hål med sin klena näbb .

I maj/juni kontrolleras alla holkar. Om det då skett någon göktytehäckning kommer ungarna att ringmärkas. Inga holkar kommer att vara obebodda under säsongen.

Förutom fåglarna så bor även getingar, humlor och bålgetingar i holkarna.
Holkarna fungerar även som övernattningsutrymmen för fåglar som stannar kvar över vintern.

Det finns också gamla holkar i hagen som är uppsatta för många år sedan och som sitter onödigt högt upp i träden och dessa kan inte rensas och underhållas utan kommer att flyttas! Holkarna snickras och sköts med hjälp av ideella krafter inom Trunstagruppen.

Knivsta kommun bistår med material till holkarna.

Uppleva och göra

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 21 april 2021