Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Forsbyån

Forsbyån flödar i en naturlig bäckravin. Här skuggar gamla alar och häggar den slingrande å-fåran. På våren är forsen bred och brusande och under sommaren lugn och mörk.


En gammal brusten fördämning skapar små vattenfall och lugnare partier. Strömstare och näktergal trivs i den ostörda miljön.

Här passerar Upplandsleden, och en grillplats finns i ravinen. En enkel bro över ån gör vandringen enklare.

Nedströms flyter Forsbyån ut i åkerlandskapet och förenas med Knivstaån med utlopp i Garnsviken. Klicka på länken till höger för att få mer information om Upplandsleden.

  • Avstånd från Knivsta centrum: 6 km
  • Vägbeskrivning från Knivsta:
    Med bil: Kör mot Vassunda, efter ett par km kör vänster mot Skottsila/Vickeby. Följ den slingriga grusvägen till en T-korsning, tag där vänster och därefter nästan omedelbart till höger mot Hova. Där vägen gör en vinkelrät kurva åt höger finns möjlighet att ställa bilen i åkerkanten. (var noga med att inte ställa bilen i vägen för jordbrukarens transporter) härifrån är det en promenad på ca 500 meter på en mindre körväg fram till ån.
    Till fots: följ Upplandsleden från Knivsta station till Forsbyån. Det är en lättvandrad etapp på ca 4 km.
  • Service: Grillplats och markerad upplandsled.
Uppleva och göra

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 17 juni 2020