Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Pinglaström, Knivstaån och Lövstaån

Allt regn- och smältvatten i Knivsta kommun rinner så småningom ut i Mälaren. Stora delar av Lunsen, Knivsta och Alsike tätorter och Valloxen-Säbysjön avvattnas i samma å.


Ån byter namn flera gånger. Pinglaström inne i Lunsenområdet byter namn till Knivstaån när den passerar genom Knivsta tätort och slutligen till Lövstaån, som mynnar ut i Garnsviken som är en del av Mälaren.

Söder om Trunsta träsk är ån till stora delar uträtad och liknar mest ett brett dike där den rinner mellan åkrarna och genom tätorten Knivsta.

I centrala Knivsta finns en sträcka där ån flyter fram i breda svängar på ett mer ursprungligt sätt.

Pinglaström i Lunsenområdet är en vacker ringlande skogsbäck med höga naturvärden.

Säbyån mellan Säbysjön och Knivstaån har i jämnhöjd med Kvarngården ett fint lopp i en stenig fåra.

Kölingen och Trunsta träsk är två våtmarker längs åloppet som också kan erbjuda fina naturupplevelser med sitt fågelliv och sin frodiga växtlighet.

Vinter vid Knivstaån

Vinter vid Knivstaån

Uppleva och göra

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 17 juni 2020