Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Solhagen

Solhagen är en gammal betesmark utefter Boängsvägen som har restaurerats i samarbete med Skogsstyrelsen.


Området har höga naturvärden med många så kallade betesgynnade växter, som kräver markskötsel för att inte konkurreras ut av andra arter. Man har därför utfört en kraftig gallring i hagen, och ris och timmer har sedan körts iväg med häst för att minska belastningen på marken och den värdefulla markfloran. Efter röjningarna har området stängslats in så att betande får kan hållas där, de ser då till att de betesgynnade växterna fortsätter att trivas.

Hagen har efter skötselåtgärderna förvandlats till en öppen och solbelyst vacker glänta med betande djur, och namnet Solhagen känns nu alldeles rätt! Det är ett mycket trevligt utflyktsmål på lagom avstånd från centrala Knivsta. På andra sidan vägen finns ytterligare en betesmark. Ner mot järnvägen finns en gammal hassellund som är väl värd ett besök.

Avstånd från Knivsta centrum: 2,5 kilometer
Vägbeskrivning från Knivsta: till fots: Gå Gredelbyleden till Boängsvägen. Vandra längsmed Boängsvägen ungefär 1,5 kilometer. När man passerat en mycket tät granhäck på höger sida ligger solhagen till höger om vägen. Hagen är stängslad med elstaket.

Övriga upplysningar: Tänk på att respektera djuren som betar i hagen och var särskilt noga med att stänga grinden efter dig när du går ut och in ur hagen.

Får i Solhagen

Får i Solhagen

Uppleva och göra

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 21 april 2021