Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Storån

Storån är ett biflöde till Sävjaån som rinner genom ett mestadels öppet åkerlandskap på Laggaslätten och är en utmärkt lokal för fågelskådning året runt.


På vårar och höstar svämmar ån ofta över och då flockas stora mängder änder, gäss och vadare. På vintern lockar platsen bland annat småfågelflockar och olika rovfåglar.

Storån har även höga naturvärden i själva vattendraget, och i sjösystemet som ån tillhör finns sällsynta och hotade arter som utter, asp, nissöga och stensimpa.

Sävjaån med dess biflöden är faktiskt en av de få åarna i Uppland utan vandringshinder för fisk. Storån är en del av den så kallade Långhundraleden som en gång i tiden fungerade som en vattenförbindelse mellan Uppsala och Östersjön.

  • Avstånd från Knivsta centrum: 10-15 km
  • Vägbeskrivning från Knivsta: Storån rinner mellan åkrar längs med dalgången mellan Husby-Långhundra, Östuna och Lagga. Östuna kyrka, eller Örby är exempel på bra utgångspunkter för att titta på fåglar. Kör från Knivsta, tag väg 77 mot Norrtälje. Sväng vänster mot Östuna efter drygt 8 kilometer. Efter 2 kilometer hittas Östuna kyrka. Efter ytterligare 5 kilometer sväng höger mot Lagga kyrka och stanna till vid Örby, där vägen går över ån.
  • Övriga upplysningar: Storån ingår som en del i ett Natura 2000-område kallat Sävjaån-Funbosjön, vilket betyder att det är utsett till ett särskilt skyddsvärt område/naturtyp av EU.
Storån

Storån

Uppleva och göra

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 21 april 2021