Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Se kortfattad information på andra språk eller använd
Google translate för att översätta webbplatsen

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Offentlig konst

Att möta konst i vardagen ger upplevelser, reflektion och möjligheter att se samtiden ur nya perspektiv. Konsten i det offentliga rummet ger karaktär åt byggnader, gator och torg. På förskolor, skolor och kommunens arbetsplatser är samtidskonsten ett viktigt verktyg för att skapa trivsamma, utvecklande och socialt hållbara vistelsemiljöer.

Konst i Knivsta kommun

I Knivsta kommun har enprocentregeln funnits sedan 2004. Det innebär att en procent av byggkostnaden när kommunen bygger nytt eller renoverar ska avsättas till konstnärlig gestaltning.

I april 2018 antog Knivsta kommun ett nytt konstprogram med nya rutiner och en tydlig ekonomisk modell för gestaltningsuppdrag, inköp av konst till kommunens samling samt ett förtydligande av enprocentregelns tillämpning i kommunen.

Det har skapat bättre förutsättningar för konsten i Knivsta och konsten är en naturlig del av kommunens utveckling och framtid.

Aktuella gestaltningsuppdrag

Norrgårdens förskola

Konstnär: Magnus Thierfelder

Klart: vecka 44, 2019

Adolfsbergsskolan

Konstnärer: Lisa Jonasson, Gfeller/Hellsgård, Björn Atldax

Beräknas klart: slutet av 2019

Knivsta Centrum för idrott och kultur

Konstnärer: Juri Markkula, Susanne Vollmer, Liva Isakson Lundin, Cecilia Ömalm

Klart: vecka 38, 2019

Konstsamling

Varje år tas ett konstprogram för inköp av konst fram av kommunens konstansvarige och konstgruppen. Dokumentet förankras i kommunens Kultur och fritidsutskott och är en strategisk plan för hur kommunens investeringsmedel för konst ska användas under året. Det ska framgå:

 • Vilka projekt, platser, byggnader som är prioriterade för ny lös konst
 • Tillgänglig budget
 • Eventuella teman, tekniker, uttryck eller liknande som är särskilt prioriterade under året
 • Hur konstprogrammet knyter an till det övergripande syftet för kommunens arbete med konstnärlig gestaltning

Ramar för inköp till konstsamlingen 2019

Den konst som köps in till Knivsta kommun under 2019 ska:

 • företrädesvis vara av samtida professionella, nu levande konstnärer
 • spegla strömningar och fenomen i samtiden
 • sträva efter en jämn könsfördelning
 • omfatta konsthantverk och verk av idébaserad/konceptuell karaktär
 • i största möjliga mån vara ramad och redo att hängas
 • bidra till att målen i konstprogrammen för platsspecifika verk i nybyggnationer eller renoveringar uppnås
 • representera olika etniciteter
 • om möjligt relatera till något av följande teman: Stad och landsbygd, identitet, hållbarhet och kunskap

Verk från kommunens samling finns att se i bland annat skolor, kommunhuset och Centrum för idrott och kultur.

Foxhound av Linnea Rygaard, inköpt 2019 och placerad på Knivsta Centrum för idrott och kultur.

Kontakt

Uppleva och göra

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 december 2019