Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Östuna kyrka

Östuna kyrka uppfördes troligen under slutet av 1400-talet. Dopfunt och krucifix från 1200-talet tyder på att här funnits en tidigare kyrka.

En medeltida stiglucka finns bevarad söder om kyrkan. På kyrkogården ligger ett litet gravkor byggt 1777.

Salkyrka med rektangulär form

Den medeltida salkyrkan har en enkel rektangulär plan med sakristia i norr och vapenhus i söder. Fasaderna är putsade och kyrkan täcks av branta sadeltak. Långhus och sakristia uppfördes under 1300-talet eller 1400- talets första hälft. Vapenhuset kom till under 1400-talets senare hälft. Valven är ursprungliga.

Kyrkan nyinreddes till stor del under 1700-talet. 1858 upptogs fönster på den norra sidan, och fasaderna rappades. Interiören genomgick en hårdhänt restaurering 1895, men återfick sin 1700-talsprägel vid 1938-års restaurering. Väggar och valv omkalkades 1964.

Östuna kyrka
Uppleva och göra

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 december 2019