Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Så här arbetar vi

Alsike skola, en skola att längta till!

Organisation

Alsike skola har cirka 360 elever från förskoleklass och upp till årskurs 6. Skolan är indelad i låg och mellanstadium med tillhörande fritidshem och öppen fritidsverksamhet. Vi har även en grundsärskoleklass.

Skolans ledningsgrupp består av rektor tillsammans med fem teamledare.

Skolarbetet och skolgården

För att arbeta på ett strukturerat sätt ha vi valt tre huvudmål såsom högre måluppfyllelse, nolltolerans mot kränkande behandling och att Alsike skola skall vara varje elevs förstahandsval. De ligger till grund för verksamheten och är till största delen kopplade till läroplanen.

Skolgården inbjuder till många olika aktiviteter och tanken är att den skall tilltala såväl små som stora elever. Här finns en multiarena, klättervägg, stenar att balansera på, basketkorgar, gungor, sandlåda och klätterställning.

Här finns också en scen för spontana uppträdanden, träbänkar att ta igen sig på, samt en upplyst spontanidrottsplats som inbjuder till olika bollsporter. I anslutning till skolgården finns skog att leka i.

Elevhälsa

Enligt skollagen ska det i alla Sveriges kommuner finnas en elevhälsa. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande, förebyggande och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Inom Elevhälsan i Knivsta kommun arbetar verksamhetschef, skolläkare, skolsköterskor, specialpedagoger, psykologer och kuratorer. På varje skola finns det tillgång till Elevhälsans samtliga kompetenser.

Elevhälsoarbetet börjar i klassrummet. Elevhälsoteamet utgör ett tvärprofessionellt stöd till skolans pedagogiska personal i arbetet med att främja varje elevs förutsättningar till utveckling och inlärning. Rektor har det övergripande ansvaret för elevhälsoarbetet på skolan.

Kurator
Länk till kontaktuppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolsköterska
Länk till kontaktuppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolpsykolog
Länk till kontaktuppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trygghet och studiero

Lärarna och pedagogerna inspirerar och förklarar hur eleverna på bästa sätt kan ta sig an ett ämne samt hur eleven ska träna sina förmågor. Dessutom följer pedagogerna upp elevernas kunskapsutveckling och vägleder dem till högre måluppfyllelse genom formativ bedömning. Detta kommuniceras genom samtal med eleven och via dokumentation till hemmen.

Vi vill att skolan ska vara en trygg plats, där alla ska våga och vilja göra sitt bästa.
Vi är öppna mot varandra och har förståelse för varandras olikheter. Vi tar ansvar för vårt handlande och är ärliga mot oss själva och andra. Vi är vänliga mot alla genom att vara mot andra som vi vill att andra ska vara mot oss.


Kommunala grundskolor

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 27 januari 2023