Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Webbtillgänglighet

Knivsta kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. På den här sidan beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

I webbplatsen Knivsta.se ingår ett antal särskilda webbplatser, så kallade underwebbar:

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Om du behöver information från knivsta.se i något annat format kan du kontakta kommunen.

E-post: knivsta@knivsta.se
Tel: 018-34 70 00
Här ser du våra öppettider

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav önskar vi att du kontaktar oss. På så sätt har vi möjlighet att rätta till problemet.

Skicka e-post till knivsta@knivsta.se och beskriv ditt ärende.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Gå till webbplatsen för Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Otillgängliga delar beskrivs nedan:

  • Det finns redaktionellt material som behöver förbättras. Det görs löpande tillsammans med kommunens webbredaktörer.
  • Det kan finnas pdf-filer på webbplatsen som inte presenteras på rätt sätt. Det pågår ett arbete med att göra dem tillgängliga i takt med att de omarbetas.
  • Det finns enstaka filmer som inte är textade.
  • Kartor som inte används för navigation är undantagna från tillgänglighetslagen. Det kan i våra kartor finnas information som inte också är beskriven i text.
  • Sändningen från kommunfullmäktiges sammanträden är inte textad. Det kommer att förändras vid upphandling av nytt system för webbsändning, vilken just nu pågår.
  • Det finns e-tjänster och system, som du når via knivsta.se, som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna när det till exempel gäller tillgänglig kod. Ett flertal av de system och e-tjänster som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna är system som vi inte själva äger eller kan justera i. De ökade kraven på tillgänglighet kommer att ställas vid kommande upphandlingar.

Oskäligt betungande anpassning

Knivsta kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för dokument. Vi har en stor mängd blanketter, dokument, protokoll och handlingar som tagits fram innan vi hade tillgängliga dokumentmallar på plats. Det krävs ett omfattande arbete för att åtgärda samtliga. De uppfyller därför inte kraven till 23 september 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Under perioden september - oktober 2020 har vi testat webbplats, e-tjänster och pdf-filer med hjälp av en extern part.

Vi gör löpande manuella granskningar av webbplatsen och rättar till fel.

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 5 december 2022