Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Välkommen till Knivsta kommun!

Ta del av kommunens samlade information om coronaviruset och se hur pandemin påverkar kommunens olika verksamheter just nu.

Centralvägen 18, Knivsta

I fokus

Politik och organisation

Vaccination mot covid-19

Nu har Region Uppsala påbörjat vaccinationen mot covid-19. Den kommer att ske löpande under det första halvåret av år 2021. Se samlad information om vaccinet och hur vaccinationen går till här.

Bygga, bo och miljö

Sök bygglov

Villa, verkstad eller kanske fritidshus? Se information om hur du söker bygglov i Knivsta kommun och vilka sorters byggnader du behöver bygglov för att bygga.

Bygga, bo och miljö

Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsplanering

Vill du ta del av hur Knivsta växer vidare och utvecklas, vad som byggs just nu och hur kommunen planerar för att möta framtiden? Välkommen in!

Nyheter

Evenemang

Politik

Se senaste sammanträdet med kommunfullmäktige 17 mars via webbsändning

Detaljplan Södra Ar etapp 1, handlingsplan för hedersrelaterat våld och förtryck samt tillsättande av en kommunfullmäktigeberedning för revidering av ersättningsreglementet. Det var några av de ärenden som avhandlades på senaste sammanträdet med kommunfullmäktige 17 mars. Se sändningen här.

Politik och organisation

Webbsändningar från kommunfullmäktige

Se tidigare sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden här

Politik och organisation

Medborgarrådets enkät #3 - om framtidens Knivsta

Enkät #3 låg ute i oktober och och rymde frågor som rör framtidens Knivsta och Knivsta 2035 - utvecklingsprogrammet med uppdrag att planera för två nya, hållbara stadsdelar i Knivsta kommun. Nu är resultatet sammanställt.

Politiska
samman-träden