Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Så här arbetar vi

Lika delaktighet.

Organisation

Högåsskolan har kapacitet för cirka 400 elever från förskoleklass upp till årskurs 6.

Skolans ledningsgrupp består av rektor och biträdande rektor tillsammans med två verksamhetsledare och en specialpedagog.

Skolarbetet och skolgården

På Högåsskolan arbetar vi med Kagans Cooperative Learning (Coop) vilket innebär att elevernas tränas i att samarbeta i heterogena grupper och efter givna regler, bl.a. görs eleverna medvetna om vikten av allas delaktighet och att lyssna aktivt. Coop är ett demokratiskt arbetssätt där alla arbetar på samma villkor och kommer till tals i lika omfattning.

Utomhus har vi en stor skolgård som uppmuntrar till lek och rörelse. Stora öppna utrymmen blandat med kuperade ytor fyllda av redskap för aktivitet.

Elevhälsa

Enligt skollagen ska det i alla Sveriges kommuner finnas en elevhälsa. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande, förebyggande och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan i Knivsta kommun består av verksamhetschef, skolläkare, skolsköterskor, kuratorer, psykologer, specialpedagoger och logoped. På varje skola finns det tillgång till samtliga kompetenser inom elevhälsan. Rektor ansvarar för skolans elevhälsoarbete som beskrivs i skolans elevhälsoplan.

Kurator

Länk till kontaktuppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolsköterska

Länk till kontaktuppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolpsykolog

Länk till kontaktuppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trygghet och studiero

Högåsskolan har ett elevhälsoteam som består av speciallärare, specialpedagog, skolsköterska, rektor samt en kurator och en psykolog från Stöd- och konsultationsteamet.Teamet arbetar med att skapa förutsättningar så att alla våra elever ska klara sin skolgång på bästa möjliga sätt. Främst arbetar de med att integrera stödet i den ordinarie verksamheten vilket innebär att de har ett nära samarbete med de undervisande lärarna.

Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. För ett lyckat samarbete behöver eleven känna sig trygg i sin klass och i sin lilla grupp. Eleven behöver också känna att hens insats är behövd vilket tränas systematiskt i små och stora grupper.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 8 november 2023