Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Så här arbetar vi

Trygghet är en förutsättning för lärande och vi har det kompetenta barnet i centrum

Förskolan och vår omgivning

Utemiljö

Utomhus har förskolan tillgång till en härlig förskolegård med klätterställning, sandlåda, gungor och gräsytor.
Gården erbjuder även balansgång, klättring samt cykling på någon av förskolans cyklar.
Lagga är förskolan som har skogen runt husknuten och det är ett populärt utflyktsmål. I skogen finns det en stor och tjock gran där barnen har fruktstund och berättarstund.

Innemiljö

Inomhusverksamheten bedrivs i flera rum som är möblerade och inredda för att svara upp mot barnens behov och utvecklingsnivåer.
Material och leksaker finns inom barnens räckhåll och mindre vrår i rummen låter barnen välja mellan olika pedagogiska lärmiljöer
Förskolans inredning är föränderlig och anpassas efter barnens behov och utveckling för att barnen alltid ska ges möjlighet att erövra nya färdigheter.

Vila

Efter lunchen vilar alla barn en stund med syftet att de ska ges möjlighet till återhämtning, få vara ostörda i sina tankar och reflektioner. Några somnar en stund på madrass och några lyssnar på lugn musik eller en saga. Stunden ska erbjuda ett lugn, en harmoni och fokus ligger på återhämtning både för kropp och sinne

Kök

Maten som serveras kommer från Thunmanköket i centrala Knivsta. Kökets målsättning är att laga så mycket som möjligt från grunden på bra råvaror utan onödiga tillsatser

Arbetssätt och mål

På Lagga förskola är det kompetenta barnet i fokus. Med det menas att barnens erfarenheter, intressen och lust att lära lägger grunden till förskolans aktiviteter och temaarbeten. Genom att förskolan ger barnen inflytande över deras egen vardag vill förskolan bidra till att utveckla självständiga och trygga samhällsmedborgare med en stabil självkänsla.

  • Erbjuda barnen variationsrika lärmiljöer där barnen ges möjlighet till stimulerande och lustfyllda aktiviteter
  • Ge barnen inflytande över deras egen vardag
  • Erbjuda barnen möjligheter till social utveckling, digital kompetens och en hälsosam livsstil
  • Erbjuda barnen ett brett utbud av olika lekrum så dom utvecklar sina språkliga och motoriska kompetenser, samtidigt som fantasin tillåts i stor utsträckning.
Kommunala förskolor

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 17 juni 2020