Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Knivsta växer

Populära sidor

Se mer

Filmer

Välkommen till Knivsta växer

Nu har du kommit till Knivsta kommuns webbplats för samhällsbyggande och utveckling. Här kan du ta del av hur Knivsta växer och utvecklas, vad som byggs i kommunen och hur Knivsta kommun planerar för att möta framtidens behov av bostäder, omsorg och infrastruktur. Du kan också läsa mer om Knivsta kommun, om tätorterna och den levande landsbygden, om människorna i Knivsta och om allt det som händer inom kultur, fritid, skola och omsorg. 

Välkommen in!

Aktuellt

Bygga, bo och miljö

Småstaden Knivsta växer fram

Knivstas vision, befolkningsprognoser, fyrspårsavtalet med staten och stadsutvecklingsprojekt. Läs mer om hur småstaden Knivsta växer fram, i samverkan med en levande landsbygd.

Bygga, bo och miljö

Lyssna till berättelser och sägner från Knivsta

Lyssna till berättelser och sägner från Knivsta och ladda upp dina egna inspelningar i appen Storyspot! Tillsammans formar vi berättelsen om Knivsta.

Bygga, bo och miljö

Utvecklingsprogram Knivsta 2035 - två hållbara stadsdelar i västra Knivsta och Alsike

Inom stadsutvecklingsprogram Knivsta 2035 planerar Knivsta kommun för två hållbara stadsdelar. Här kan du ta del av samlad information och se kommunens stadsutvecklingsstrategi för de två stadsdelarna.

Bygga, bo och miljö

Karta över Knivsta - förr, idag och i framtiden

Se hur Knivsta kommun såg ut förr i tiden - och jämför med nutid! I vår interaktiva karta kan du också se hur Knivsta kan komma att se ut längre fram, när de nya och hållbara stadsdelarna står klara år 2035. På bilden ser du Knivsta tätort år 1960.

Bygga, bo och miljö

Se vad som händer i Centrala Ängby!

Nu byggs det i Centrala Ängby. Här växer ett nytt område fram, med gator, radhus, flervåningshus och förskola. Se de nya gatorna och vägarna, ta del av vad som händer just nu och hur det kommer att se ut när det är klart!

Bygga, bo och miljö

Nya kvarter Segerdal - mitt i Knivsta tätort

Mitt i centrala Knivsta uppförs kvarter Segerdal. När det blir färdigt ska här finnas bostäder och lokaler för verksamheter, som exempelvis butiker och matservering. Knivsta kommun anlägger utemiljöer som park, gröna stråk och mindre gröna mötesplatser.

Nyheter