Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Knivsta växer

Välkommen till Knivsta växer!

Nu har du kommit till Knivsta kommuns webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling. Här kan du ta del av hur Knivsta växer och utvecklas, vad som byggs i kommunen och hur Knivsta kommun planerar för att möta framtidens behov av bostäder, omsorg och infrastruktur. Du kan också läsa mer om Knivsta kommun, om tätorterna och den levande landsbygden, om människorna i Knivsta och om allt det som händer inom kultur, fritid, skola och omsorg. 

Välkommen in!

Aktuellt

Bygga, bo och miljö

Småstaden Knivsta växer fram

Knivstas vision, befolkningsprognoser, fyrspårsavtalet med staten och stadsutvecklingsprojekt. Läs mer om hur småstaden Knivsta växer fram, i samverkan med en levande landsbygd.

Bygga, bo och miljö

Knivsta 2035 - två nya och hållbara stadsdelar

Knivsta växer vidare och utvecklas. Kommunen planerar att möta den förväntade tillväxten med två nya, hållbara och grönskande stadsdelar. I västra Knivsta respektive Alsike planeras sammanlagt 3 500 bostäder till år 2035.

Bygga, bo och miljö

Hållbar kommun

Knivsta växer och målet är en hållbar kommun - socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Visionen är att Knivsta ska vara en föregångskommun och mötesplats för ett hållbart samhälle i enlighet med Agenda 2030.

Bygga, bo och miljö

Översiktsplan

Hur ska Knivsta kommun utvecklas långsiktigt? Läs Knivstas översiktsplan - kommunens övergripande styrdokument för hur den fysiska planeringen ska se ut.

Bygga, bo och miljö

Frågor och svar om stadsutvecklingen och samhällsplaneringen i Knivsta kommun

Här hittar du vanliga frågor och svar om stadsutvecklingen i Knivsta kommun. Ta del av svar om bland annat Knivsta 2035, fyrspårsavtalet, medborgardialoger och hur kommunen planerar för framtiden.

Bygga, bo och miljö

Var med och påverka!

Hur vill du att Knivsta ska se ut i framtiden? Läs mer om hur du som lever och verkar i kommunen kan delta och påverka, och se vilka medborgardialoger som är aktuella just nu.

Nyheter