Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Nu har du kommit till Knivsta kommuns webbplats för samhällsbyggnad och utveckling. Här får du veta mer om hur Knivsta utvecklas, läsa om stationssamhället och den levande landsbygden samt ta del av allt det som händer inom skola, omsorg och fritid. Välkommen in!

Aktuellt

Bygga, bo och miljö

Knivsta utvecklas

Visionen för framtiden, fyra tågspår och småskaliga kvarter enligt trädgårdsstadens principer. Läs mer om hur Knivsta ska utvecklas - i samverkan med en levande landsbygd.

Bygga, bo och miljö

Vision och utgångspunkt

Framtidens Knivsta ska vara tryggt, trivsamt och formas enligt trädgårdsstadens principer. Läs om den politiska visionen för Knivsta, se inriktningsmålet för samhällsbyggandet och ta del av de dokument som styr när kommunen fattar beslut om hur Knivsta ska utvecklas.

Politik och organisation

Knivsta fyller 20 år

I år fyller Knivsta kommun 20 år! På vår jubileumswebbplats knivsta.se/knivstakommunfyller20 hittar du aktiviteter, evenemang, berättelser och filmer som knyter an till firandet. Välkommen in!

Bygga, bo och miljö

Fyra spår

Trafikverket planerar för två ytterligare tågspår genom Knivsta kommun och ny station i Alsike stationssamhälle. Just nu pågår en lokaliseringsutredning som undersöker hur de två spåren kan dras. Läs mer om de fyra spåren och det så kallade Fyrspårsavtalet.

Bygga, bo och miljö

Ny översiktsplan för Knivsta kommun

Knivsta kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan. Här kan du läsa mer om arbetet och hur du kan vara med och påverka.

Bygga, bo och miljö

Knivsta kommun får Samhällsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy

Allt som byggs ska följa kommunens stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy. Nu ska strategin arbetas om och få namnet Samhällsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy.

Nyheter