Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Så här arbetar vi

Tillgängligt lärande för alla och inflytande och möjlighet till påverkan ska ges alla barn.

Förskolan och vår omgivning

Utemiljö

Vi har en gård på framsidan och en mindre gård på baksidan. På framsidan finns sandlåda, gunga och en klätterställning. På baksidan finns en sandlåda, en stor terrass och buskar som fungerar som små kojor. Framsidan gränsar till skolans gård, som förskolan ofta besöker. Här finns flera gungor, en fotbollsplan, ett stort vikingaskepp och en klätterställning. På vintern spolas isen så barnen kan åka skridskor och en liten pulkabacke besöks flitigt.

Det finns fantastiska områden att upptäcka och det är lätt att följa naturens årstider och skiftninga runt förskolan. I byn där Långhundra skola och förskola är belägen, finns Karlshällstugan, en byggnad med flera uthus som visar hur det såg ut på 1800-talet. Den besöker vi ofta.

Innemiljö

Förskolan har idag fem olika ateljéer och ett gemensamt torg som används av alla åldrar. De fem olika ateljéerna ska säkerställa att alla barn, oavsett ålder, ska möta de utmaningar som vår läroplan kräver.

 • Språkateljé, där barnen ska möta språk, drama, sagor, berättelser och fantasi.
 • Skaparateljé, där barnen ska utforska olika metoder, tekniker och material med bland annat färg och form.
 • Teknik- och matematikateljén, där experiment kring bland annat magnetism, konstruktion, ljud och ljus erbjuds. Barnen mäter, väger och jämför och möts i samtal kring olika problemlösningar.
 • Naturkunskapsateljén, som går ihop med vår teknik- och matematikateljé, innehåller mycket återvunnet och icke bestämt material. Här blandas naturmaterial med i lek och konstruktion, naturen tas in och får kännas på, upptäckas med lupp och förstoringsglas.
 • Drama och rörelseateljé, där barnen får stora ytor till fri lek och drama.

Vila

Efter lunchen vilar alla barn en stund med syftet att de ska ges möjlighet till återhämtning, få vara ostörda i sina tankar och reflektioner. Några somnar en stund på madrass och några lyssnar på lugn musik eller en saga. Stunden ska erbjuda ett lugn, en harmoni och fokus ligger på återhämtning både för kropp och sinne

Kök

Förskolan får sin mat från storkök inne i Knivsta. Våra yngsta barn äter inne på avdelning och våra äldre äter i skolans matsal som ligger vägg i vägg med förskolan

Arbetssätt och mål

Det systematiska kvalitetsarbetet ska utvecklas och synliggöras i ett årshjul och IKT (information, kommunikation och teknik) är ett naturligt verktyg i den dagliga verksamheten

Värdegrund och uppdrag

 • Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktiviteter.
 • Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omsorg om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt

Normer och värden

 • Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra
 • Förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning

Utveckling och lärande

 • Utveckla den pedagogiska miljön så lärandet främjas och finns tillgänglig för alla barn oavsett ålder och grupp.
 • Låta den pedagogiska dokumentationen leda barnen vidare i sitt forskande och ge dem möjlighet att se sitt eget lärande.
 • Utveckla nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.
 • En medveten undervisningskultur ska växa fram och ta plats i alla samtal med barnen.

Barns inflytande

 • Förskolan ska utformas så barnens tankar och intressen får ta plats och att lärande och utveckling synliggörs
 • Miljön ska vara tillgänglig för alla barn, där alla har möjlighet till inflytande och val
 • Barnens tankar, idéer och funderingar ska synliggöras
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 maj 2023