Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Pedagogik och arbetssätt

På Sjögrenska gymnasiet är varje elev unik och har egna mål. Vid skolstart upprättar vi en individuell studieplan som vi tillsammans reviderar under skoltiden.

På Sjögrenska gymnasiet ska studieplaner, ämnesplaner och styrande dokument vara levande dokument både för personal och elever. Skolans pedagoger arbetar med målmatriser i samtliga kurser och dokumenterar i Unikum. Här kan eleven, för varje enskild kurs, följa sin utveckling och se mål och betygsättning.

Undervisning i större och mindre grupper

I de gymnasiegemensamma kurserna blandas elever från olika program, och andra delar av undervisningen s i mindre grupper. Modern teknik som exempelvis iPads och Activeboard underlättar för eleverna, liksom att det finns enkel tillgång till olika pedagogiska hjälpprogram.

Halva tiden på en arbetsplats

Som lärling läser eleven halva sin utbildning på Sjögrenska gymnasiet och halva tiden på en arbetsplats. Yrkeslärarna har nära och regelbunden kontakt med handledaren ¨på arbetsplatsen. På detta sätt säkerställs att eleven får den utbildning som krävs för att nå Skolverkets mål för de olika kurserna.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 20 november 2020