Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Specialpedagog

Specialpedagogens uppdrag är att främja barns och elevers utveckling och lärande. Detta sker genom observation, kartläggning, konsultation, handledning och metodutveckling.

Elevhälsans tre specialpedagoger har hela kommunen som sitt arbetsfält. Skolornas elevhälsoteam har tillgång till dessa specialpedagoger. Varje skola har dessutom tillgång till egen personal med specialpedagogiskt uppdrag

Kontaktuppgifter

Inriktning förskola

Ami Johansson
Telefon: 018-34 72 65
E-post: ami.johansson@knivsta.se

Elin Zeile
Telefon: 018-34 70 44
E-post: elin.zeile@knivsta.se

Inriktning grundskola och gymnasieskola

Sara Rådbo
Telefon: 018-34 78 56
E-post: sara.radbo@knivsta.se

Mehrnosh Ensafmanesh
Telefon: 018-34 78 08
E-post: mehrnosh.ensafmanesh@knivsta.se

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 4 december 2019