Du är på väg till Knivsta.se - Knivsta kommuns webbplats


Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Skolsköterska, skolläkare

Skolsköterskan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer.

Hälsosamtal

I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. I hälsosamtalet med de äldre eleverna diskuteras även frågor om alkohol, tobak, narkotika och sex- och samlevnad.

Skolsköterskan

Du är välkommen till skolsköterskan för alla frågor som rör barn och ungdomars hälsa. Skolsköterskan hjälper även till med enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov.

Samordnande skolsköterska med medicinskt ledningsansvar,
Karin Jonsson Bäckström
Telefon: 018-34 71 66
karin.jonssonbackstrom@knivsta.se

Skolläkare

Skolläkaren träffar elever och vårdnadshavare för medicinska bedömningar och ger råd vid skolrelaterade problem.

Skolläkare Eva Edvinsson, kontaktas via respektive skolas skolsköterska.

Kontaktuppgifter, kommunala skolors skolsköterskor

Adolfsbergskolan

Alsike skola

Brännkärrsskolan

Annelie Fridh Björkbom
Telefon: 018-34 76 17
annelie.fridh.bjorkbom@knivsta.se

Högåsskolan

Lagga skola

Långhundra skola

Segerstaskolan

Annelie Fridh Björkbom
Telefon: 018-34 76 17
annelie.fridh.bjorkbom@knivsta.se

Sjögrenska gymnasiet

Thunmanskolan

Karin Jonsson Bäckström
Telefon: 018 34 71 66
karin.jonssonbackstrom@knivsta.se

Ängbyskolan

Sekretess

Skolsköterskor och skolläkare har samma sekretess som inom hälso- och sjukvården.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 4 december 2019