Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Knivsta kommun 2003 - 2023: Några nedslag i kommunens historia - och Knivsta idag

Den 1 januari 2003 bildades Knivsta kommun. Sedan dess har mycket hänt. Här visar vi några miljöer och händelser från de 20 år som gått och berättar om Knivsta kommun idag.

Berätta om en händelse!

Har du fler händelser från kommunens tjugoåriga historia som du vill berätta om? Skicka e-post till oss på Kommunikationsenheten via knivsta@knivsta.se. Märk mejlet med "Jubileumswebb".

Vi publicerar ett urval av inkomna berättelser här på sidan.

Skicka gärna med bilder i ditt mejl - observera dock att med anledning av GDPR döljer vi eventuella ansikten på människor på bilderna. Händelsen du tipsar om ska vara av allmänt intresse och inte svartmåla eller negativt utpeka individer eller grupper.

1 januari 2003: Knivsta kommun bildas

Fram till år 1971 var Knivsta en egen kommun inom Stockholms län. I och med kommunreformen på 1970-talet bytte vi län och gick, tillsammans med flera andra mindre kommuner i Uppland, samman med Uppsala kommun.

Sedan 1 januari 2003 står Knivsta åter på egna ben. I en folkomröstning år 1999 röstade invånarna i dåvarande Knivsta kommundel i Uppsala kommun för att Knivsta skulle bli "sin egen".

På ett möte på Nova Park i mars 2002 påbörjades planerna med att ta fram en helt ny organisation för blivande Knivsta kommun. Med på mötet var ett sextiotal politiker, fackliga företrädare samt chefer och medarbetare från verksamheter och förvaltning i dåvarande Knivsta kommundel. Mötet hade temat "Rom byggdes in på en dag".

Vid den här tiden hade Knivsta kommundel ungefär 12 000 invånare. Idag har tätorterna Knivsta och Alsike med omgivande landsbygdsorter drygt 20 000 invånare.

Det första förvaltningsfröet sås på Nova Park våren 2002.

Det första förvaltningsfröet sås på Nova Park våren 2002. Källa: Kommunens interna informationsblad.

Knivsta första kommunhus, det tidigare Servicehuset. 2009
Knivsta första kommunhus, det tidigare Servicehuset. 2009

Knivsta första kommunhus - det tidigare "servicehuset". Här huserade kommunens förtroendevalda och förvaltning fram till år 2012, då det nya kommunhuset på östra sidan om stationen invigdes. Idag ryms bostäder, vårdcentral och folktandvård i det tidigare servicehuset.

Första kommunfullmäktigemötet i Knivsta kommun år 2003.

Första kommunfullmäktigemötet i Knivsta kommun år 2002. I fonden syns kommunvapnet, som har en alldeles egen historia. Det pryds av Mora stenar och minner om platsen där medeltidens kungar godkändes och hyllades innan de gav sig ut på Eriksgata.

Läs mer om Knivsta kommunvapen här

År 2004: Alsike växer - Alsike skola byggs

Redan i början av 90-talet, under Knivstas tid som kommundel, påbörjades planeringen för nya tätorten Alsike. Allt fler upptäckte det blivande lilla samhället och Alsike Fastighetsaktiebolags småhustomter såldes i stadig takt.

Snart behövdes en större skola för de många barnfamiljerna. Alsike skola invigdes år 2004 och år 2006 uppfördes sporthall och konstgräsplan intill skolan.

Idag har Alsike skola runt 350 elever och är en av fyra grundskolor skolor i Alsike tätort.

Ser vår information om Alsike skola
Läs om Alsike sporthall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alsike skola
Alsike konstgräsplan

Alsike sporthall med stor konstgräsplan byggdes intill Alsike skola år 2006.

.Alsike sporthall - så nybyggd att den inte ens fått en skylt!

Sporthallen - så nybyggd att den inte ens hade fått en skylt!

Alsike år 2017.

Alsike har vuxit mycket under kommunens 20 år. Nu finns här inte bara villakvarter utan en blandad bebyggelse, med ett litet centrum vid Dammparken. Här en skylt från 2012 och en vy från 2017, då norra Alsike börjat byggas ut.

År 2005: Knivsta får ny återvinningscentral

Knivstas nya återvinningscentral öppnade år 2005. I dag heter centralen Knivsta Kretsloppspark och på området finns numera också Återbruket, där du både kan lämna in möbler och inredning och hämta saker kostnadsfritt.

Läs mer om Knivsta kretsloppspark här

Återvinningscentralen 2005.

Fullt ös på återvinningsstationen, år 2005.

Skylt Knivsta kretsloppspark

Idag heter återvinningsstationen Knivsta kretsloppspark.

Invigning av återvinningscentralen 2005. Foto: Bo Gyllander.

Invigning av återvinningscentralen 2005. Foto: Bo Gyllander.

År 2005: Nytt torg!

År 2005 stod nya torget i Knivsta klart.

Här låg i många år den välkända inredningsbutiken "Flitiga fingrar", som drevs av Anita. Nu finns apotek, restaurang, mäklare, hushållsservice och andra verksamheter runt torget.

Knivsta centrum får ett nytt torg, 2005

År 2007: Idétävling om kommunslogan

År 2007 arrangerade Knivsta kommun en idétävling om en slogan för Knivsta. Under hösten anordnades tävlingen på temat "Knivstas kännetecken/Knivstas starka sidor" och totalt inkom 30 förslag.

Vinnare i ungdomsklassen blev Siri Persson, som då gick i åttan, med förslaget "Knivsta - där framtiden bor". I allmänna klassen vann Barbro Malmström med sin slogan "Knivsta, en plats att växa på".

Juryn var sammansatt av representanter för Knivstas förtroendevalda, föreningslivet, näringslivet och Knivstas ungdomar.

Kuriosa är att de två formuleringarna fortfarande används då och då i kommunens affischer och annonser. Formuleringen "Där framtiden bor" flyttade till och med in i kommunens Vision 2025. Tack, Siri och Barbro!

Läs mer om kommunens Vision 2025 här

Slogan Knivsta - där framtiden bor på kommunens besöksbroschyr.

Siris formulering används fortfarande då och då av Knivsta kommun. Här ser du framsidan på kommunens besöksbroschyr från år 2018.

År 2007: Gamla sågenområdet börjar rivas - Knivsta centrum förändras

Det här var året då bygg- och miljönämnden fattade ett viktigt beslut: Ett rivningslov för området där den en gång för orten så viktiga sågen hade legat.

I nära 100 år hade här bedrivits sågverk och tegelbruk, men nu var den tiden till ända och verksamheten nedlagd.

En ny detaljplan för området antogs. Här skulle nu, enligt kommunens annons i Knivstabygden vecka 10 år 2007, rymmas "nya centralt belägna bostäder och arbesplatser, expansionsmöjligheter för centrum, förbättring av trafiknätet, utrymme för resecentrum, utvecklade grönytor samt grönstråk från centrala Knivsta till omgivande natur".

Idag är "Sågen" ett centralt småstadsområde med park, gågator, verksamheter, torg och flerbostadshus. Den gamla såg- och tegelverkstiden lever kvar i namnen på gator och torg: Sågverkstorget, Murargatan, Klyvargatan...

Sågenområdet år 2004.

Sågenområdet år 2004.

Sågen på 1920-talet, ur Lennart Runndings arkiv.

Sågen på 1920-talet, ur Lennart Runndings arkiv. Se fler bilder och läs om Lennart Runnding här

Anläggning av  den förlängda Centralvägen och nya pendlarparkeringar.

År 2012. Centralvägen förlängs mot Gredelbybron. Gamla brandstationen, som nu rymmer restauranger och butiker, syns till vänster.

Mejeriparken och sågenkvarteren.

Mejeriparken och sågenkvarteren, år 2022.

Gångfartsområdet på Staffansvägen.

Gångfartsområdet på Staffansvägen, år 2022.

Kommunhuset och Sägverkstorget

Sågverkstorget med vy mot kommunhuset, år 2022. Foto: Johan Alp.

År 2008: "Thunman" renoverad med ny skolgård

Tänk så många knivstabor som genom åren gått på Thunmanskolan! Skolan byggdes år 1967 och fyllde därmed femtio år 2017. År 2008 renoverades "Thunman", som skolan kallas i folkmun, och fick bland annat ny skolgård.

Thunmanskolan har renoverats och fått en ny skolgård, 2008.

Thunmanskolan har renoverats och fått en ny skolgård, år 2008.

2009: Trunsta träsk får nytt liv

År 2005 var Trunsta träsk och Gredelby hagar en igenvuxen plats. Då tog ideella krafter tag i saken, Trunstagruppen bildades och tillsammans hjälptes man åt att restaurera träsket.

På nationaldagen 6 juni 2009 invigdes "nya" Trunsta träsk och Gredelby hagar, med nybyggt fågeltorn, fågelholkar i träden och röjda hagmarker. Träsket var muddrat och mycket vass hade tagits bort. Som synes var det fint folk på besök på invigningen - den världsberömde fotografen Mattias Klum klippte bandet i närvaro av kommunstyrelsens ordförande Göran Nilsson.

Restaureringen gjordes med bidrag från länsstyrelsen (LONA, lokala naturvårdssatsningen), Knivsta kommun, Upplandsstiftelsen och Alsike fastighets AB. Själva arbetet gjordes helt av ideella krafter.

Ytterligare restaurering och ideellt arbete pågick långt efter invigningen år 2009 och år 2018 blev Trunsta träsk och Gredelby hagar naturreservat.

Invigning i Gredelby hagar 2009

Fotograf Mattias Klum klipper bandet i närvaro av Göran Nilsson, dåvarande kommunstyrelsens ordförande.

Trunsta träsk och Gredelby hagar 2022.

År 2010: Medeltidsmarknad i Husby-Långhundra för 19:e året i rad

Några bilder från 2010 års upplaga av Husaby Marken - medeltidsmarknaden som varje år den 6 juni lockar både nära och långväga besökare till Husby by för att uppleva medeltidskänslan och köpa hantverk, lyssna till kör, fika, se tornerspel, bevittna det ökända drängabadet och mycket annat.

Husaby Marken har arrangerats av Husby-Långhundra hembygdsförening sedan år 1991 men firar 30 år först i år. Anledning till det försenade födelsedagsfirandet: Två år i rad fick marknaden ställas in med anledning av covid-19.

Knivsta kommuns nationaldagsfirande arrangeras numera på samma plats, i samband med marknaden.

Husaby Marken 2010
Husaby Marken år 2010
Skylt skampåle

År 2011: De första hyresgästerna flyttar in på kommunens två nya äldreboenden

Invigning! Den 14 juni 2011 invigdes kommunens två nya äldreboenden, Estrids gård och Vilhems gård, under pompa och ståt. Här är det samling utanför Vilhelms gård.

Läs om Knivstas särskilda boenden

Invigning av nya äldreboenden

År 2012: Knivstas nya kommunhus står färdigt

I augusti 2012 invigdes Knivstas nya kommunhus - 8500 kvadratmeter stort och fyra våningar högt, med lokaler för ett större kommunbibliotek och utrymme för utställningar, möten och kafé.

Knivsta kommunhus

Kommunhuset står klart!

Bygget på gång år 2011. Lägg märke till dåvarande parkeringen på platsen som nu är Sågverkstorget.

Kommunhusbygge på gång år 2011. Lägg märke till dåvarande parkeringen på platsen som nu är Sågverkstorget.

Gamla centrumhuset år 2010.

Gamla centrumhuset (numera rivet) med biblioteket år 2010. Huset har genom åren rymt bland annat post, systembolag, kontor och ICA.

Gamla biblioteket, som låg på Forsbyvägen i det numera rivna huset som rymde post och systembolag, flyttade in i det nya kommunhuset.

Sommarservering utomhus i gamla centrumhuset. Här, i anslutning till bibliotekets lokaler, drev Aida uppskattade Café Thunman.

Kommunhuset är klart, augusti 2012.

Nybyggt i augusti 2012.

År 2012: SL-tågen börjar stanna i Knivsta

SL-tåg stannar i Knivsta i december 2012.

SL-tåg stannar i Knivsta i december 2012.

December 2012 var en viktig månad inte minst för Knivstas pendlare - då började SL (Storstockholms lokaltrafik) trafikera hela sträckan Södertälje-Uppsala med tågstopp i Knivsta. Lokaltågstrafiken övertogs därmed av SL och Upptåget slutade angöra Knivsta station.

Som ni ser på bilden så var intresset stort när det första tåget anlände... Många passagerare! Lägg märke till att stationshuset ännu inte var renoverat och gulmålat i originalfärgerna utan hade en blåmålad fasad. O var är den fina cykelparkeringen som finns på östra sidan idag?

År 2013: Knivsta kommun fyller 10 år

Öppet hus i det nya kommunhuset, 2012

Öppet hus i det nya kommunhuset, år 2013, i samband med kommunens tioårsjubilem.

tioårsvepa på kommunhuset

År 2013: Vision 2025 antas

År 2013 antogs Knivsta kommuns vision 2025 av ett samstämmigt kommunfullmäktige.

Den lyder:

"Den moderna och kunskapsintensiva småstaden med förankring i en aktiv och levande landsbygd – mitt i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala – skapar attraktionskraft för boende och företag, och befäster Knivsta som en föregångskommun för det hållbara samhället.”

Visionen finns att läsa i bland annat gällande översiktsplan för Knivsta kommun.

Se den gällande översiktsplanen för Knivsta kommun

Ur Knivstas gällande översiktsplan.

År 2013: Första torghandeln i Knivsta centrum

Året är 2013 och Knivstas första höstmarknad för närproducerade varor är i full gång. Succé!

Marknaden arrangeras nu årligen under fyra torsdagar tidig höst. Då är det många knivstabor som passar på att botanisera bland lokala produkter som honung, ägg, nyskördade grönsaker, frukt, hantverk och mycket annat.

Marknaden är öppen för alla producenter från Knivsta med omnejd, både privatpersoner och företag.

Torghandel
Knivstas första torghandel, 2013

År 2014: Nya brandstationen invigs

År 2014 invigdes den nya, moderna brandstationen - nu med nytt läge nära återvinningsstationen invid Gredelbyleden. Den gamla brandstationen i centrala Knivsta hade tjänat sitt syfte väl ända sedan huset byggdes på 1930-talet och byggdes nu om för att rymma kontor på övre plan och butiker och andra verksamheter på det nedre planet.

Många knivstabor var på plats för att kika på brandbilarna och den nya stationen under öppet hus lördagen 6 april - men tyvärr har vi ingen bild att visa från evenemanget.

Brandstationen är byggd av Knivstas räddningstjänst Brandkåren Attunda - ett kommunalförbund för räddningstjänst med de sex medlemskommunerna Knivsta, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby.

Nya brandstationen i mars år 2014.

Inflyttat och klart! Nya brandstationen i mars 2014.

Gamla brandstationen

Gamla brandstationen år 2013. Idag ryms här bland annat restauranger och kontor.

År 2014 - 2015: Knivstaån lever upp

Projektet "Knivstas levande å-rum" genomfördes av Knivsta kommuns
samhällsbyggnadskontor i samarbete med Omställningsgruppen i
Knivsta, Knivsta Hembygdsgille och Eda naturskola under 2014-15.

Den otillgängliga naturen vid Knivstaån mellan centrala Knivsta och Gredelby hagar förvandlades med gemensamma krafter till en plats som var välkomnande för alla - människor, djur och insekter. Idag finns bland annat en promenadstig och bänkar i å-rummet.

Läs om Levande å-rum

Invigning av årummet, 2010

Å-rummet vid Knivstaån.

År 2015: Inflytt i nybyggda Högåsskolan - Sveriges första passivhusskola

År 2015 invigdes Högåsskolan i centrala Knivsta. Skolan var då den allra första skolbyggnaden i Sverige som var ett så kallad passivhus - det vill säga ett mycket energieffektivt hus som tack vare modern teknik inte behöver någon uppvärmning alls för att hålla värmen.

Idag har skolan cirka 500 elever och kan också stoltsera med ett pris: En andraplacering i tävlingen Årets bygge, ett samarbete mellan tidningen Byggindustrin och Svensk byggtjänst, år 2016.

Knivsta kommun har sedan 2015 låtit uppföra fler energieffektiva passivhus: Adolfsbergsskolan och Lustigkulla förskola i norra Alsike, förskolan Norrgården på Kölängsvägen i Knivsta och Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK).

Se vår information om Högåsskolan

Högåsskolan

Högåsskolan är Sveriges första passivhusskola.

Invigning Högåsskolan 2015.

Invigning av Högåsskolan.

År 2017: Lyckträffen får nya lokaler på Sågverkstorget

Knivstas öppna mötesplats för daglediga, Lyckträffen, fick under året nya centrala lokaler på Sågverkstorget. Över 150 personer besökte Lyckträffen under invigningsdagen, som inleddes med att socialnämndens dåvarande ordförande Göran Nilsson (M) invigningstalade.

Lyckträffen drivs av Knivsta kommun i samarbete med föreningar, frivilligorganisationer samt många volontärer.

Gå till Lyckträffens sida

Lyckträffen på Sågverkstorget.

Lyckträffens nya lokaler på Sågverkstorget.

Ann Martini, samordnare på Lyckträffen

Ann Martini, samordnare på Lyckträffen.

År 2017: Fyrspårsavtalet undertecknas

Måndagen den 18 december år 2017 undertecknades det dåvarande politiska styret det så kallade Fyrspårsavtalet med staten och Region Uppsala.

I avtalet åtar sig Knivsta att möjliggöra för ett visst antal nya bostäder fram till år 2057. I gengäld ska staten bland annat att bygga ut järnvägen från två till fyra spår och uppföra en tågstation i Alsike. Region Uppsala ska bidra med en god kollektivtrafik och satsningar på bland annat cykeltrafik.

Läs mer om Fyrspårsavtalet här

Tåg

I framtiden kan Knivsta få två ytterligare tågspår genom kommunen och en station i Alsike.

År 2018: Norrgårdens förskola öppnar

I augusti 2018 drog Knivsta kommuns nybyggda förskola Norrgården igång verksamheten. Förberedelser pågick hela sommaren för att få allt i ordning i de nybyggda lokalerna som ligger längs Kölängsvägen, med naturen bokstavligen in på knuten.

- Det känns fantastiskt. Hållbarhet och barnens bästa har genomsyrat hela det här projektet. Den här förskolan ger verkligen barnen optimala möjligheter för utforskande och lärande, sade förskolans rektor Catharina Sundin.

Norrgårdens förskola är en av 24 förskolor i Knivsta kommun.

Läs om när förskolan Norrgården invigdes
Läs om förskolor i Knivsta kommun

Norrgårdens förskola
Gården på Norrgårdens förskola.

Gården på Norrgårdens förskola.

Fasad.

År 2019: Nybyggda Adolfsbergsskolan i norra Alsike invigs

Runt 2015 hade norra delen av Alsike börjat utvecklas med villatomter och flerbostadshus kring området Adolfsberg. Den 9 november år 2019 klipptes röda bandet på nya Adolfsbergsskolan, ritad av arkitekt Mattias Palme.

Även Adolfsbergsskolan är ett så kallat passivhus och klarar sig helt utan uppvärmningssystem. Skolan har nominerats till två arkitekturpris.

Idag har skolan drygt 500 elever.

Under 2022 stod sporthallen Adolfsbergshallen klar invid skolan - här har eleverna nu sin idrottsundervisning och föreningar och andra intressenter huserar här på kvällar och helger.

Läs nyheten att Adolfsbergsskolan nomineras till Kaspar Sahlin-priset 2019
Läs nyheten att Adolfsbergsskolan nominerats till Mies van der Rohe-priset 2022

Innergård på Adolfsbergsskolan

Innergård på Adolfsbergsskolan.

Interiör.

Interiör.

Fasad.

Adolfsbergshallen invigdes hösten 2022.

Adolfsbergshallen invigdes hösten 2022.

År 2019: Invigning av Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK)

Knivstas största mötesplats, med en unik blandning av möten, idrott och kultur, invigdes i december 2019.

Helgen 7-8 december var det invigning med aktiviteter och utbud i husets alla rum: invigningsceremoni, Kulturskolans julshow, prova på-verksamhet, lampbyggarworkshop, matcher, flygelinvigning, kontsvandringar, operapremiär, öppen scen, stand up och massa scenkonst. Här kan du utöva idrott, träffa vänner, se teater och musikevenemang, mötas och njuta av konstupplevelser och utställningar.

Gå till CIK:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Invigningsceremoni i Knivsta Centrum för idrott och kultur

Invigning år 2019.

cik interiör

Interiör.

cik ishall
cik interiör
scenkonsthallen

Scenkonstlokalen.

cik interiör
cik exteriör

CIK - exteriör.

År 2020: Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy

Hur ska framtidens Knivsta se ut? Det fastställdes i de stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy som dåvarande kommunfullmäktige antog på mötet 23 september detta år.

I policyn finns riktlinjer och regler för det mesta som rör stadsutveckling, som hur Knivstas nya byggnader ska samspela med omgivningen och hur tät framtidens tätort egentligen ska vara.

Arkitekturpolicyn innehåller råd kring hur byggnaderna ska se ut. Bland annat anges att färgsättningen i ett kvarter gärna får vara samordnad, att varma färger ska prioriteras, och att bostadsgårdarna ska vara grönskande och planeras som gemensamma uterum för de boende.

Läs stadsbyggnadsprinciperna med arkitekturpolicy

Ur illustrationsprogrammet för kvarter Segerdal

En av stadsbyggnadsprinciperna är att ny bebyggelse ska samspela med omgivningen. Här en bild ur gestaltningsprogrammet för kvarter Segerdal, där befintlig bebyggelse och vegetation får ta plats. Illustration: KOD Arkitekter.

År 2021: Kommunen får ungdomsexperter

Under 2021 sjösattes projektet "Experterna" för knivstaungdomar mellan 13 och 15 år.

Knivstaungdomar har fått anmäla sitt intresse för att bli "experter", som ger råd när kommunen planerar för ungdomsaktiviteter, bokar konserter, arrangerar fester och funderar på hur kommunens verksamheter och tjänster ska utvecklas framöver - som Hälsohuset, Kulturskolan och ungdomsappen Ung i Knivsta.

Läs mer i ungdomsappen Ung i Knivsta

År 2022: Ängbyskogen blir kommunens sjätte naturreservat

I juni fattade kommunfullmäktige beslutet att bilda naturreservatet Ängbyskogen. Ängbyskogen ligger nära Knivsta tätort och blir det sjätte naturreservatet inom Knivsta kommuns gränser.

Sedan tidigare finns reservaten Trunsta-Gredelby hagar, Södra Lunsen, Rickebasta alsumpskog, Moralundsskiftet och Kungshamn-Morga.

Läs om kommunens naturreservat

Ängbyskogen

År 2023: En trygg och trivsam 20-åring - som sjuder av kreativitet

Idag har Knivsta kommun drygt 20 000 invånare och är en av Sveriges yngsta kommuner. Här finns många barnfamiljer, både i tätorterna och på landsbygden. År 2021 var medelåldern i kommunen 37 år!

Nog är Knivsta kommun unikt på många sätt. Här finns de gamla anorna och traditionerna från förr. Tätorterna Knivsta och Alsike rymmer många äldre miljöer, med faluröda hus, grusvägar och gårdar.

På landsbygden finns byarna och gårdarna, utspridda som ett pärlband på den knivstaslätten. Brummande traktorer, betande djur och sommarens vajande sädesfält påminner om traktens levande och aktiva jordbruk. För den som gillar friluftsliv finns naturen runt hörnet, med skogar, sjöar och vandringsleder.

Men i Knivsta kommun hittar du också allt det nya. Här finns närservicen, kulturutbudet och idrottsanläggningarna. Restauranger och flera kaféer. De nybyggda byggnaderna och bostäderna. Drivet och utvecklingen.

Lägg sedan till det utmärkta läget mellan Stockholm och Uppsala, med Arlanda flygplats åtta minuter bort med tåg. Inte konstigt att många vill flytta hit!

Vårt födelsedagsbarn - vår fina kommun - är en plats med starka rötter och tydlig identitet. En trygg och trivsam tjugoåring, på väg att utvecklas till en småstad i samverkan med en levande landsbygd.

En kommun som vi skapar tillsammans, alla vi som bor och verkar här.

Vill du veta mer om det som händer runt om i kommunen just nu? Kika in här!

Sågverkstorget. Foto: Johan Alp.

Flickor plockar blommor

Foto: Johan Alp.

Särstabadet.

CIK.

Vassunda kyrka

Vassunda kyrka.

Kossor vid Hönsgärde

Kossor vid Hönsgärde.

Höst i Husby-Långhundra

Höst i Husby-Långhundra.

Villagata i Alsike.

Villagata i Alsike.

Centrum i Alsike.

Dammparken i Alsike.

Medeltidsmarknad i Husby-Långhundra, Kammarkören uppträder.

Medeltidsmarknad i Husby-Långhundra, Kammarkören uppträder.

Sommar i Lagga.

Sommar i Lagga.

Morga hage vid Mälaren.

Sensommar i Morga hage, med vy över Mälaren.

Knivsta har en ung medelålder med många barn och unga - år 2021 var medelåldern i kommunen 37 år.

Ung kommun - år 2021 var medelåldern i Knivsta 37 år.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 maj 2023