Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy

Kommunens stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy anger riktningen för hur framtidens Knivsta ska se ut, i allt från torg och hushöjder till gröna rum och gator. I strategin finns också en arkitekturpolicy, som samlar kommunens vilja och råd kring hur nya byggnader ska se ut.

Inför en framtida utbyggnad av Knivsta kommuns tätorter önskar kommunen en gemensam riktning för hur Knivsta ska formas, för att styra mot en bra helhet.

Därför har Knivsta kommunfullmäktige antagit gemensamma stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy, med riktlinjer och regler kring det mesta som rör stadsutveckling – från hur byggnader ska samspela med omgivningen och hur tät staden ska vara, till gröna rum, fasader, konst och gaturum.

Stadsbyggnadsprinciperna rymmer principer kring följande områden: Samspel med omgivningen, täthet, hushöjd, orienterbarhet och stråk, gaturum, gröna rum, konst på allmän plats samt variation.

Arkitekturpolicyn innebär råd kring områdena fasader, entréer, tak, material & detaljer, skyltar, gårdar och mark, belysning och teknikbyggnader.

Strategin innehåller också principer för drift, underhåll och skötsel av framtida gator, parker och torg.

Illustration: KOD Arkitekter

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 november 2023