Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

18 februari 2020 kl 09:56

Förskola och skola

Adolfsbergsskolan nominerad till Kasper Salin-priset 2019

Adolfsbergsskolan i Knivsta kommun har nominerats till arkitekturpriset Kasper Salin-priset. Bakom nomineringen står fack- och branschorganisationen Sveriges Arkitekter.

”Det är glädjande att se att Knivsta kommuns ambitiösa arbete för inspirerande och ändamålsenliga lärmiljöer och lågenergibyggande har belönats med en nominering till Kasper Salin-priset i arkitektur.

Knivsta kommun och Kommunfastigheter i Knivsta AB tackar för engagemang och kunskap hos byggare, arkitekter, och teknikkonsulter. Det har starkt bidragit till att Knivsta kommun till en låg kostnad kunnat uppföra en på alla sätt hållbar skolbyggnad för barn och ungdomar i Knivsta kommun.”

Peter Evansson, Ordförande kommunstyrelsen
Gunnar Orméus, ordförande Kommunfastigheter i Knivsta AB

Juryns motivering till Adolfsbergsskolans nominering:

Utgångspunkten är ett pedagogiskt program och stark samverkan mellan arkitekt och beställare i en involverande process. Därifrån har planlösningar och volym har tagits fram i dialog, utifrån funktionsbehov och krav på hållbarhet.

Med säker hand har arkitekten skapat en robust och tydlig skola, med ljusa och generösa ytor för både samvaro och mer koncentrerat arbete. Skolan är väl placerad i landskapet. Den är placerad på kanten till en slänt, med entré mot stadsdelens nybyggda bostadskvarter.

Skolgård och utemiljöer är vända mot ett öppet landskap, vilket skapar ett fint förhållande mellan yttre och inre rum. Klassrummen är placerade i yttre fasad och i skolans mitt blir en stor inre trappa central kommunikationsnod, auditorium och en naturlig samlingspunkt – ett samlande torg. Inredningen samspelar väl med byggnaden, som är anspråkslös i konstruktion och materialval, men välartikulerad i sitt uttryck.

Med hög inlevelse och ett pragmatiskt förhållningssätt till en låg budget tillför Adolfsbergsskolan många kvaliteter och upplevelser för såväl stadsdelen som dess elever och personal.

Projektfakta:

Arkitekt: LLP arkitektkontor. Ansvarig arkitekt SAR/MSA Mattias Palme. Handläggande arkitekt SAR/MSA Kristina Ahlström, handläggande arkitekter MSA Mikaela Samuelsson och Fredrik Larsson. Medverkande arkitekt Adils Runkvist. Ansvarig arkitekt SIR/MSA Eva Nyberg, Nyréns.
Beställare: Tomas Lindgren, Knivsta kommunfastigheter samt Hans Åhnberg och Eva Mårtensson, Knivsta kommun.

Fyra nominerade till priset – vinnaren utses 10 mars

De nominerade till priset är, utöver Adolfsbergsskolan, kvarteret Stenhöga i Solna, BRF Viva i Göteborg samt bostadskvarteret Brunstorp i Huskvarna. Vinnaren avslöjas den 10 mars på Arkitekturgalan.

Adolfbergskolan Knivsta, LLT Arkitekter

Atrium i Adolfsbergsskolan med samlande trappa. Fotograf: Åke Eson Lindman

Om Kasper Salin-priset:

Fack- och branschorganisationen Sveriges Arkitekter delar varje år ut Kasper Salin-priset till ett svenskt nybyggt byggnadsverk eller grupp av byggnader av hög arkitektonisk kvalitet. Utmärkelsen är Sveriges äldsta och mest prestigefyllda arkitekturpris och instiftades 1962 på grundval av en donation av Stockholms stadsarkitekt Kasper Salin.

Sidan uppdaterades: 18 februari 2020