Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Knivstas gällande översiktsplan

I Knivsta kommun gäller den kommuntäckande Översiktsplan 2017. Här kan du läsa mer om den gällande översiktsplanen och ta del av hela planen.

Omslag översiktsplan

Status

Översiktsplanen 2017 för Knivsta kommun vann laga kraft den 23 december 2019. Den nya planen har ersatt översiktsplanen från 2016 och den fördjupade översiktsplanen från 2012.

Läs mer

Bakgrund

Den nya översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige den 13 december 2017. Den var tänkt att ersätta översiktsplanen från 2006 samt den fördjupade översiktsplanen från 2012.

Efter beslutet blev översiktsplanen överklagad till Förvaltningsrätten i Uppsala som valde att avslå överklagandet.

Beslutet i förvaltningsrätten blev överklagat till Kammarrätten som valde att inte ge prövningstillstånd utan stod fast vid Förvaltningsrättens dom.

Kammarrättens beslut blev överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen.

Den 23 december 2019 beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att inte ge prövningstillstånd utan stod fast vid Kammarrättens dom. Därmed vann Översiktsplan 2017 laga kraft.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 november 2023