Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

16 augusti 2019 kl 16:12

Förskola och skola

Nu har Norrgårdens förskola öppnat

Nu har Knivstas nyaste förskola öppnat. Här står hållbar utveckling i fokus och barn och pedagoger har naturen in på knuten.

Norrgårdens förskola

I början av augusti drog Knivsta kommuns nyaste förskola igång verksamheten. Pedagoger och barn är på plats sedan någon vecka tillbaka och inskolningen är i full gång. Förberedelserna har pågått hela sommaren för att få allt i ordning i de nybyggda lokalerna som ligger längs Kölängsvägen, med naturen bokstavligen in på knuten.

- Det känns fantastiskt. Hållbarhet och barnens bästa har genomsyrat hela det här projektet. Den här förskolan ger verkligen barnen optimala möjligheter för utforskande och lärande, säger förskolans rektor Catharina Sundin.

Naturvetenskap, teknik och estetik som inriktning

Hittills är fyra av förskolans totalt åtta avdelningar fyllda. Förskolan är byggd i två plan och är dimensionerad för totalt 140-160 barn beroende på åldersstruktur. På förskolan ryms bland annat ljuslabb, byggverkstad, språklabb och ett eget tillagningskök. Hjärtat i lokalerna är målarateljén och en scen inspirerad av en amfiteater med en så kallad dialogtrappa, där stora fönster vetter mot naturen.

Utemiljön ger tillfällen för utforskande och möten

Utomhusmiljön är uppbyggd kring de fyra elementen vatten, luft, eld och jord. Här finns bland annat hinderbana och en vattenlekstation med en gammeldags pump.

- Det är som att vara på utflykt i naturen varje dag! Det är en naturtomt där man har använt naturmaterial och skapat många mötesplatser, lek- och rörelsestationer och små rum. Tanken är barnen ska kunna samspela och utveckla sin sociala och kommunikativa kompetens, säger rektor Catharina Sundin.

Norrgårdens förskolas gård
Böcker på Norrgårdens förskola
Interiör från Norrgårdens förskola

Sidan uppdaterades: 4 december 2019