Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Näringslivsstrategi på gång - var med och påverka!

Knivsta kommun arbetar med att ta fram en näringslivsstrategi. Strategin ska peka ut hur Knivsta ska arbeta med näringslivsfrågor under de kommande åren och skapa tydliga förutsättningar för företagens möjligheter att verka, växa och etablera sig i Knivsta. Nu bjuder vi in dig som verkar i Knivsta kommun att delta i arbetet med den kommande näringslivsstrategin. Var med och påverka!

Din medverkan är viktig för oss

Näringslivets medverkan är viktig för att arbetet med en näringslivsstrategi ska få relevans och kraft. Vi hoppas att du vill vara med och styra Knivsta mot framtiden.

Under hösten 2020 har vi haft möten med olika företagargrupperingar och under februari och mars har vi återkopplingsmöten, där du kan ta del av arbetet hittills och lämna inspel innan näringslivsstrategin tas upp till beslut hos politiken. Mötena är digitala och mötestider finns upplagda i kalendariet på kommunens näringslivswebb Näringsliv i Knivsta.

Varför behöver Knivsta kommun ha en näringslivsstrategi?

Arbetet med näringslivsfrågor är av strategisk betydelse för Knivstas framtida utveckling. Ett starkt näringsliv är en förutsättning för att skapa en levande stad och landsbygd med arbetstillfällen och utbud för invånare.

Här nedan hittar du frågor och svar om arbetet med näringslivsstrategin.

Har du fler frågor?

Välkommen att kontakta näringslivsutvecklare Pernilla Westerback, pernilla.westerback@knivsta.se, 018-34 00 00.

En näringslivsstrategi är ett politiskt beslutat styrdokument som ska peka ut riktningen för hur kommunen ska arbeta med näringslivsfrågor. Strategin ska samspela med andra styrdokument, men har som syfte att se till att ett näringslivsperspektiv tar plats i kommunens arbete.

Det finns ett politiskt beslut om att ta fram en näringslivsstrategi och dokumentet kommer att beslutas av kommunfullmäktige våren 2021. Möten genomförs parallellt med den politiska styrgruppen, tjänstemän och näringsliv.

Det som kommer fram i mötena rapporteras tillbaka till en politisk styrgrupp och får vara med och påverka hur strategin ska utformas.

Alla möten leds av en extern, erfaren processledare med företagarbakgrund, som också kommer att hjälpa till med bearbetning och analys av materialet.

En uppsamlande runda med möjlighet att göra inspel på ett förslag ingår också i arbetsprocessen.

Ja, det gör det.

Knivsta kommun är en växande kommun och vi behöver arbeta mer strukturerat med näringslivsfrågorna. Företagens förutsättningar att verka, växa och etablera sig i Knivsta har koppling till många av kommunens områden och vi behöver ha en gemensam målbild att sträva efter.

När strategin och övergripande prioriteringar är på plats kan vi sedan börja arbetet med att gå till handling och förverkliga de punkter som strategin prioriterar.

Dokumentet kommer att vara med och styra hur näringslivsfrågan resurssätts och vilka prioriteringar som görs och det är viktigt att du och andra företagare gör kommunen uppmärksamma på vad som är bra och vad som kan bli bättre.

Tillsammans skapar vi ett framtida Knivsta där företagen mår bra och vill vara. Du får på ett konkret sätt vara med och påverka ett styrdokument som kommer att beröra dig.

Pandemin gör att vi får träffas i mindre grupper och digitalt. Vi kommer att ha möten med befintliga företagarnätverk, men också ha ett antal digitala workshoppar dit det är först till kvarn som gäller. Självklart ska alla som vill få möjlighet att göra inspel.

Klicka här för att komma tillbaka till startsidan för näringsliv i Knivsta och scrollar du sedan ned lite hittar du kalendariet.


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 19 juli 2021