Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Regler och styrande dokument

Kommunernas verksamhet styrs av lagar och förordningar som beslutas av riksdagen och regeringen. Det finns också lokala regler och föreskrifter som kommunen har rätt att besluta om själv.

Lagar och förordningar styr kommunala verksamheter

Kommunernas verksamhet styrs av lagar och förordningar som beslutas av riksdagen och regeringen. Kommunallagen, förvaltningslagen, socialtjänstlagen, skollagen och miljö- och hälsoskyddslagen är några exempel på lagar som kommunerna har att rätta sig efter.

Vid sidan av lagar och förordningar finns också lokala regler och föreskrifter som kommunen har rätt att besluta om. Det kan vara ordningsföreskrifter och taxor, som alla i kommunen är bundna av, eller egna styrdokument som innehåller riktlinjer för hur kommunen bedriver sin verksamhet.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 4 november 2021