Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Del av kvarter Sommarlovet, Särsta 3:150 med flera

Detaljplanen för kvarter Sommarlovet är belägen i centrala Knivsta, strax öster om järnvägen. Planläggning har startat. Än finns inget beslutat datum för samråd.

Status

Den 28 mars 2022 beslutade kommunstyrelsen att ge planuppdrag för del av Kv Sommarlovet, Särsta 3:150 m.fl. 

Diarienummer: SBK-2022-2

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i södra Knivsta vid Vårsångsvägen och Segerstavägen. Området består av äldre verksamhetsbebyggelse. 

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder. 

Planförfarande

Planen utförs med standardförfarande enlig plan- och bygglagen (PBL). Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser samt i planbeskrivningen. 

Handlingar till planen

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 30 november 2023