Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Sök på webbplatsen

Mark och exploatering

Kommunens arbete med mark och exploatering innebär att utveckla och förvalta kommunens mark. Mark- och exploateringenheten ansvarar för försäljning och upplåtelser av mark som ägs av kommunen, samt följer upp exploateringsavtal.

Om mark och exploateringsenheten

Kommunen ansvarar för den fysiska planeringen och har ett markinnehav som Tillväxtkontoret genom Mark- och exploateringsenheten förvaltar, och genomför bland annat markanvisningar och marköverlåtelser för genomförande av exploateringsprojekt.

Mark- och exploateringsenheten ansvarar för exploateringsprojekt och är exploatörens främsta kontakt i den kommunala organisationen. Förslag till nya markanvisningar tas fram av enheten i nära samarbete med Samhällsbyggnadskontoret och andra berörda enheter.

Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal

Här finner du Knivsta kommuns riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal.

Riktlinjerna ska i första hand fungera som ett vägledande underlag för exploatörer och andra berörda. De ska tydliggöra kommunens utgångspunkter, mål och villkor för prioritering av exploateringsprojekt, handläggningsrutiner samt principer för prissättningen av mark vid markanvisning.

Med riktlinjerna vill kommunen säkerställa att exploateringsprojekt hanteras enligt kända kriterier.

Läs mer

Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal

Se kommunens ordlista med olika begrepp inom mark, explotering och planarbete

Vybild över Knivsta

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 11 september 2020